Home » Đơn hàng đi Singapore » 33 đơn hàng xkld singapore ngày 21-11-2016 (lương 19-32tr)

33 đơn hàng xkld singapore ngày 21-11-2016 (lương 19-32tr)

33 đơn hàng xkld singapore ngày 17-11-2016 ( lương 19-32tr)

(các công việc : phục vụ kiêm tạp vụ, làm thực phẩm, lễ tân, quản đốc, quản lý…… )

M473
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NAM PHUC VU KIEM RUA BAT
Lương cơ bản: 1200, SAU 3 THANG XEM XET TANG LUONG
HO TRO : 200 O + BAO AN
Thời gian làm việc: 12
Số ngày nghỉ: 2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : NHA HANG
Yêu cầu khác: THAI DO TOT , SAU KHI NHAP CANH PHAI HOC DOC VIET VAI MON AN CO BAN

N517
Vị trí làm việc : nu, 30 tuoi tro xuong, lam phuc vu, ban do diem tam trong nha an truong hoc
Lương cơ bản: S$1000
Trợ cấp: 200 o, bao an (do cua cua hang ban co the an)
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ :2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha an trong truong hoc
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N518
Vị trí làm việc : nu, 25 tuoi tro xuong, lam viec o xung thuc pham,dong goi hang hoa, kiem hang trong kho lanh….
Lương cơ bản: S$1200
Trợ cấp: 170 o
Thời gian làm việc: 7:15am-5:30pm; thu 7, ngay nghi di lam thi duoc ho tro 2.5 do/bua
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : 1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng anh co ban+ trung
Loại hình công ty : xuong thuc pham
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N519
Vị trí làm việc : nu, le tan tiem mat xa
Lương cơ bản: S$1300-1400; 3 thang sau lam tot duoc tang 100 do
Trợ cấp: bao o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần, 5do/h tang ca
Ngôn ngữ: tiếng trung+anh
Loại hình công ty :tiem matxa
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

M515
Loại thẻ làm việc:EP
Vị trí làm việc: NU PHUC VU
LUONG: 1100(LUONG CO THE DAM PHAN THEM)
HO TRO : BAO AN O
Thời gian làm việc: 12 TIENG
Số ngày nghỉ : 2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ:TRUNG/ANH
Loại hình công ty : TIENG TRUNG TOT,TRE,HINH THUC ON

M516
Loại thẻ làm việc:EP
Vị trí làm việc: NU PHUC VU
LUONG: 1400
HO TRO : BAO AN +200 o
Thời gian làm việc: 5h sang – 7h toi
Số ngày nghỉ : 6
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ:TRUNG/ANH
Loại hình công ty : tieng trung tot, phu trach ban hang, tinh cach coi mo

M512
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU LE TAN
LUONG:1300-1400, SU 3 THANG LAM TOT TANG 100 DO
HO TRO : BAO O
Thời gian làm việc: 12
Số ngày nghỉ :2
Làm thêm: CO, 5 DO/H
Ngôn ngữ: ANH TOT, TRUNG CHUT IT
Loại hình công ty : NGHE DIEN THOAI, SAP XEP NHAN VIEN MASSAGE LAM VIEC

N522
Vị trí làm việc : nu, le tan tiem mat xa
Lương cơ bản: S$1600, thang thu 2 lam tot luong 1700
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc:12 h/ ngày (ca dem)
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh
Loại hình công ty : tiem mat xa
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N524
Vị trí làm việc : nam, phun son, nhung van phai biet co ban ve phu son
Lương cơ bản: S$1100 (hoc viec), co kn luong 1200-1300
Trợ cấp: 200 o, 50 do tien di lai
Thời gian làm việc:10 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca :1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng TRUNG
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N525
Vị trí làm việc : nu, 33 tuoi tro xuong, lam tro ly giam doc khach san, uu tien lam qua cong viec van phong, hoac thu ky
Lương cơ bản: S$2000
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc:9 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 4ngày/tháng, co nghi phep, nghi om theo quy dinh, thang luong thu 13
Tỷ lệ tăng ca : 1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng trung+anh
Loại hình công ty : khach san
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N527
Vị trí làm việc : nam 35t tro xuong, lam tap vu o cua hang ca, biet so che giet mo ca, yc quay clip giet mo ca
Lương cơ bản: S$1300
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : co tang caz
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : cua hang ca
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N529
Vị trí làm việc : nu, 35 tuoi tro xuong, lam le tan spa
Lương cơ bản: S$1800, 3 thang sau lam tot co the tang len 2000
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh
Loại hình công ty : tiem spa
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N530
Vị trí làm việc : F&b chu quan, co kn ve nganh am thuc cac loai do uong, phuc vu nha hang
Lương cơ bản: S$1800, neu lam dat duoc doanh thu thi se duoc them 10do/ngay
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc:10 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng, nghi le theo quy dinh
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ

M507
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc:LE TAN SPA DUOI 35 TUOI
LUONG:1800, SAU 3 THANG THU VIEC NEU LAM TOT SE XEM XET TANG LUONG NEN 2000, NEU LAM TOT SE DUOC LAM CUA HANG TRUONG LUONG LA 2500
HO TRO : 0
Thời gian làm việc: 3H CHIEU -3H SANG
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: ANH
Loại hình công ty : THAI DO TOT, KHONG TINH TOAN, BIET QUAN LY, CHAP NHAN LAM CA DEM, UU TIEN CO KINH NGHIEM LAM TRONG NGANH PHUC VU

M501
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU THAM MY SPA
Lương cơ bản: 1200-1600 (BAO GOM 200 O) + HOA HONG 1 DO/ KHACH, 1% BAN SAN PHAM = 1600-2000 (KHONG AP DOANH SO, LAM BAO NHIEU DC BAY NHIEU) HOAC LUONG 1600 + DOANH THU DAT 10K MOI CO HOA HONG
HO TRO :0
Thời gian làm việc: 11H-9H
Số ngày nghỉ :4
Làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ:ANH/TRUNG
Loại hình công ty : SPA
Yêu cầu khác: RUA MAT, MASSAGE MAT, CO VIDEO RUA MAT/ MASSAGE MAT HOAC DAP MAT Na

M500
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU PHUC VU NHA HANG TUOI TU 21-25
LUONG:1300
HO TRO : BAO AN 2-3 BUA TRONG CUA HANG
Thời gian làm việc: 3H30-11, T7 CN 11H-11H, GIUA NGHI 1,5 TIENG
Số ngày nghỉ : 4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ:ANH
Loại hình công ty : CHU LA NGUOI Y’, YEU CAU CO KINH NGHIEM PHUC VU, HINH THUC ON

M527
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc:NU TAP VU CUA HANG BANH MI DUOI 38 TUOI
LUONG:1100
HO TRO : BAO O + AN BANH MY
Thời gian làm việc 12 TIENG(4H30 SANG -10H30 SANG, 3H30 CHIEU -9H20 CHIEU)
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ:TRUNG
Loại hình công ty : CUA HANG BANH MY

M526
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc:NU PHUC VU NHA HANG TAY DUOI 35 TUOI
LUONG:1000-1200 ( CAN CU BAO BIEU HIEN LUC PV)
HO TRO : BAO AN O
Thời gian làm việc 12 TIENG
Số ngày nghỉ :4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ:TRUNG/ ANH, UU TIEN BIET CA 2 THU TIENG
Loại hình công ty : NHA HANG MON AU
YEU CAU: CO 2 NAM KN PHUC VU TRO LEN

M524
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NAM ĐÁNH BÓNG DỤNG CỤ NHÀ BẾP DUOI 40 TUOI
LUONG:1200
HO TRO : O 200
Thời gian làm việc 8H SANG-5H CHIEU
Số ngày nghỉ : 6
làm thêm: NHIEU, 1.5 OT
Ngôn ngữ:TRUNG
Loại hình công ty : SẢN XUẤT DỤNG CỤ NHÀ BẾP, YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM MÀI ĐÁNH BÓNG NHÔM, CHỦ TỐT

M518
Loại thẻ làm việc:EP
Vị trí làm việc: NU NAM TAP VU
LUONG:1200-1300 + TANG CA = 1800/ THANG + DAT DOANH THU MOI NGAY THUONG THEM 10 DO + thuong cuoi nam
HO TRO :0
Thời gian làm việc :8 TIENG
Số ngày nghỉ : 4 + PHEP NAM, PHEP OM
làm thêm: 100 TIENG/ THANG: 500 DO
Ngôn ngữ:TRUNG/ANH
Loại hình công ty : NHA HANG, CO KINH NGHIEM BAN DO AN, PHUC VU, CHIU DUOC VAT VA

N465
Vị trí làm việc : Nam, co kn han dien, ko so do cao, vi cv phai treo cao
Lương cơ bản: S$1000
Trợ cấp: bao o
Thời gian làm việc: 8.30-6pm
Số ngày nghỉ : 4ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : 1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty :
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N472
Vị trí làm việc : Nu, lam phuc vu nha hang an uong
Lương cơ bản: S$1500
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh, trung co ban
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N472
Vị trí làm việc : Nu, lam phuc vu nha hang an uong
Lương cơ bản: S$1500
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh, trung co ban
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N475
Vị trí làm việc : Nu,phuc vu nha hang
Lương cơ bản: S$1300
Trợ cấp: bao o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca :co tang ca, 1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N483
Vị trí làm việc : Nam, 35 tuoi tro xuong, co kn han ARGON va CO2, lam viec o cty han oto, yc quay clip han
Lương cơ bản: S$1500
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 4ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca :co tang ca
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : cty than xe oto
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N489
Vị trí làm việc : Nu, tuoi tu 21-30, lam phuc vu nha hang, co kn phuc vu nha hang
Lương cơ bản: S$1300
Trợ cấp: bao an
Thời gian làm việc:t2-t6: 3.30pm-11am, t7: 11pm-1am, trua nghi 1h
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N491
Vị trí làm việc : nu, nhan vien van phong
Lương cơ bản: S$1400
Trợ cấp: 200 o
Thời gian làm việc: 9h-6h
Số ngày nghỉ : 6 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng Anh+trung
Loại hình công ty : van phong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N492
Vị trí làm việc : nu, nhan vien van phong
Lương cơ bản: S$1600, 3 thang sau lam viec tot co the duoc them 200 do
Trợ cấp: 200 o
Thời gian làm việc:9h-6h
Số ngày nghỉ : 6 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh+trung
Loại hình công ty : van phong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N495
Vị trí làm việc : 2 nu, xinh dep, tre trung, lam PG quan bar, ban ruou, tiep don khach, quan hien dang co 2 ld VN dang lam viec roi
Lương cơ bản: S$1500+thuong, thu nhap trung binh khoang 1800-3000
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc: 4chieu-2 h sang
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : quan bar
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N499
Vị trí làm việc : nu, co kn boi ban, phuc vu, da tung lam o nha hang
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o, bao an
Thời gian làm việc: 10h sang-10h toi, nghi 2h trua
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng (do chu sap xep)
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Loại hình công ty : nha hang
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N510
Vị trí làm việc : nu,35 tuoi tro xuong, ban hang quan ao
Lương cơ bản: S$1200+thuong
Trợ cấp: 200 o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh
Loại hình công ty : cua hang quan ao
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N516
Vị trí làm việc : Nu, 35 tuoi tro xuong, lam le tan spa
Lương cơ bản: S$1800, sau thu viec neu lam tot luong khoang 2000-2500
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc:3am-3pm( lam duoc ca dem)
Số ngày nghỉ :2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh
Loại hình công ty : tiem matxa
Yêu cầu:khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

T879
Công việc:nữ phụ bếp kiêm tạp vụ dưới 30 tuổi
Lương SGD : 1100
Hỗ trợ ăn : bao ăn
Hỗ trợ ở :200
Số giờ làm việc/ngày: 12
Số ngày nghỉ/tháng: 2
Tăng ca/tỷ lệ tăng ca: phối hợp nếu có
Ngôn ngữ : Tiếng trung đọc viết
Yêu cầu khác: chăm chỉ , chịu khó , nghe lời

T898
Công việc: nam,hoặc nữ tạp vụ kiêm bán hàng tiệm rau củ
Lương SGD : 1000, nữ 900
Hỗ trợ ăn : tự túc
Hỗ trợ ở :200
Số giờ làm việc/ngày: 12(11am-11pm)

Công ty xuất khẩu lao động Singapore uy tín tại Hà Nội

Đia chỉ Mỹ Đình Cầu Giấy Hà Nội

CAM KẾT PHÍ RẺ VÀ XUẤT CẢNH SỚM (7-10 ngày)  NHẤT THỊ TRƯỜNG

Xem thêm thông tin :

Đơn hàng đi xuất khẩu lao động singapore mới nhất

Thủ tục, hồ sơ, chi phí đi xuất khẩu lao động tại Singapore

don-hang-xkld-singapore-ngay-21-11

Check Also

Đơn hàng xkld singapore tuần 3 tháng 5 năm 2018 lương 20-22tr

Đơn hàng xuất khẩu lao động Singapore giữa tuần 3 tháng 5 năm 2018 lương 20-22tr j955 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *