Home » Đơn hàng đi Singapore » Đơn hàng bán hàng Singapore » 50 đơn hàng xkld Singapore lương 19 -50tr/tháng ngày 31.10

50 đơn hàng xkld Singapore lương 19 -50tr/tháng ngày 31.10

50 đơn hàng xuat khau lao dong Singapore lương 19 -50tr/tháng ngày 31.10

( các ngành nghề : nữ nhân viên massage , nữ bán hàng quần áo, nam nữ tạp vụ nhà hàng,nữ làm bánh mỳ, nam đầu bếp, nữ phục vụ nhà hàng, nam nhôm kính , nam cắt tóc, nữ bán mỳ hải sản. nữ bán nước ép…)
M472
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU MASSAGE
 Lương cơ bản: 1500 + 15-20 DO/H NEU VUOT DOANH THU 1500 TONG THU NHAP 2500-3000
HO TRO : 0
Thời gian làm việc: 5H CHIEU -2H SANG
Số ngày nghỉ :4
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: ANH
Loại hình công ty : MASSAGE
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM
M471
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU BAN HANG QUAN AO DUOI 40
 Lương cơ bản:1200 + DOANH THU 25000: 1%. DOANH THU 35000: 2%;HOA HONG HANG THANG TU 250-350 DO
HO TRO : 200 O
Thời gian làm việc: 11H SANG – 9H30 TOI
Số ngày nghỉ :4
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : SHOWROOM
Yêu cầu khác: UU TIEN CO KINH NGHIEM BAN HANG TAI SING
M470
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: MASSAGE /HOC VIEC MASSAGE
 Lương cơ bản: 13 DO/TIENG,LUONG DAM BAO THAP NHAT 1000, THU NHAP HANG THANG 3000-5000
Trợ cấp: 0
Thời gian làm việc: 6H CHIEU – 6H SANG
Số ngày nghỉ :2
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : TIỆM MASSAGE
Yêu cầu khác:HINH THUC ON, UU TIEN CO KINH NGHIEM, NEU HOC VIEC DAM BAO LUONG THAP NHAT LA 1000
M469
Loại thẻ làm việc: SP/EP
Vị trí làm việc: SALE CONG TY MOI GIOI SING, NAM NU
 Lương cơ bản: 3 THANG THU VIEC: SP:1200 + HOA HONG 10 – 30% MOI DON HANG, EP:1500 + HOA HONG 10 – 30% MOI DON HANG = 3000- 8000 /THANG
Trợ cấp: 100 %TIEN DIEN THOAI, THANH TOAN TIEN DI LAI + 200 DO
Thời gian làm việc: 8  TIENG
Số ngày nghỉ :6
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG+ANH
Loại hình công ty : CONG TY MOI GIOI SINGAPORE
Yêu cầu khác: CHAM CHI CHIU KHO, NHANH NHEN, THI LAY BANG LAN 1 CONG TY TRA PHI, TU LAN 2 LAO DONG TU CHI 171,2 do/ lan thi
M468
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: MASSAGE DUOI 32 TUOI
 Lương cơ bản: THUONG 15 – 18 DO/H; NEU TONG THU NHAP THAP HON 1500 THI CHU SE TRA LUONG 1500, NEU THU NHAP CAO HON 1500 THI CHU TRA THEO THU NHAP THUC TE, HIEN NAY NHAN VIEN THU NHAP TRUNG BINH 2000-3000 (
Trợ cấp: 0
Thời gian làm việc: 10  TIENG
Số ngày nghỉ :2
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG/ANH
Loại hình công ty : SPA CHUYEN MASSAGE
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM, TRE, HINH THUC ON, CO KINH NGHIEM, CHIU KHO, HOC HOI, LAM THEO SU SAP XEP CUA CHU
M461
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NAM TAP VU XUONG THUC PHAM DUOI 30 TUOI
 Lương cơ bản: 900
Trợ cấp: 200 O _ BAO AN
Thời gian làm việc: 13 H
Số ngày nghỉ : 2NGÀY
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : XUONG THUC PHAM
Yêu cầu khác: CHIU DC VAT VA, LAM THEO SU SAP XEP CUA CHU
M459
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: MASSAGE
 Lương cơ bản: 1500 + 16/H + 5% SAN PHAM BAN DC = 2500-4300
Trợ cấp: 0
Thời gian làm việc: 12: 11H30 SANG -11H30 DEM
Số ngày nghỉ : 2 – 4 NGÀY
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG/ANH
Loại hình công ty : SPA
Yêu cầu khác: HINH THUC ON, CO KINH NGHIEM
M457
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU THO LAM BANH MY, BANH NGOT TUOI DUOI 45
 Lương cơ bản: 1300
Trợ cấp: BAO O
Thời gian làm việc: 12
Số ngày nghỉ : 2 NGÀY
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : CUA HANG BANH
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM CO BAN
M455
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: DAU BEP
 Lương cơ bản: 1300, SAU THU VIEC CO XEM XET TANG LUONG
Trợ cấp: BAO AN
Thời gian làm việc: 9-3/5-10
Số ngày nghỉ : 2 NGÀY
làm thêm:  1.5OT
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : NHA HANG
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM
M454
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU PHUC VU NHA HANG DUOI 35 TUOI BIET DOC CHU HAN
 Lương cơ bản: 1100
Trợ cấp: BAO O _ 200 AN + CUNG CAP BUA AN SANG
Thời gian làm việc: 12 H
Số ngày nghỉ : 2NGÀY
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : NHA HANG
Yêu cầu khác: BIET DOC CHU HAN, BAN DO UONG, CHAY BAN, THU DON BAT DIA, THINH THOANG RUA BAT
M451
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: DAU BEP MON VIET NAM
 Lương cơ bản: 1200
Trợ cấp: 200 O _ BAO AN
Thời gian làm việc: 12 H
Số ngày nghỉ : 2NGÀY
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty :
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM, NHANH NHEN, TIENG TRUNG TOT
M448
Loại thẻ làm việc: EP
Vị trí làm việc: BAN HANG QUAN AO
 Lương cơ bản: 2000 + DOANH THU
Trợ cấp: 0
Thời gian làm việc:10H SANG – 10H TOI
Số ngày nghỉ : 4 NGÀY
làm thêm: 0
Ngôn ngữ: ANH
Loại hình công ty : SHOWROOM
Yêu cầu khác: CHAM CHI CHIU KHO, YEU CAU 4 NAM KINH NGHIEM
M440
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NAM THỢ CẮT NHOM KINH – CAN TUYEN 6 NGUOI
 Lương cơ bản: 1100 + TANG CA MOI THANG KHOANG 1300, NEU NHIEU VIEC CO THE KIEM DC 1400-1500
Trợ cấp: 200
Thời gian làm việc: 12 TIENG
Số ngày nghỉ : 4 NGÀY
làm thêm:  1.5OT
Ngôn ngữ: TRUNG/ANH
Loại hình công ty :
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM
M432(1)
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: CAT TOC
 Lương cơ bản:1400-1800 + HOA HONG (10% TRO LEN)
Trợ cấp: 0
Thời gian làm việc: 10 TIENG
Số ngày nghỉ : 4 NGÀY
làm thêm:  0
Ngôn ngữ: TIẾNG  TRUNG
Loại hình công ty : SALON
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM 2 NAM TRO LEN, BIET GOI SAY CAT NHUOM, CUNG CAP ANH HOAC VIDEO SAN PHAM
: N451 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam, co kn lam banh my
 Lương cơ bản: S$1500
Trợ cấp:  bao o
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ :  2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : tiem banh
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N452 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nữ, bán hàng ở tiệm mỳ hải sản, có kn bán hàng, biết nấu ăn đơn giản
 Lương cơ bản: S$2200-2300(pv xem xét trình độ tiếng Anh quyết định), hàng năm đều có xét thưởng
Trợ cấp:  ko co
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ :  4ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh(nghe, nói, đọc, viết tốt), tiếng trung đơn giản
Loại hình công ty : nhà hàng mỳ hải sản
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N453 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, lam ban hang nuoc ep trai cay
 Lương cơ bản: S$1300 (pv se thuong luong)
Trợ cấp:  co the an do an o cua hang, hang thang chu cho 100 do tien an
Thời gian làm việc:10-12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng ANH
Loại hình công ty : cua hang nuoc ep trai cay
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N455 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam, tuổi dưới 30, làm tạp vụ trong xưởng sx cá, thỉnh thoảng cần vận chuyển hàng thì vận chuyển còn lại làm tạp vụ trong xưởng
 Lương cơ bản: S$900
Trợ cấp:  200 O, BAO AN
Thời gian làm việc: 13h/ ngày
Số ngày nghỉ :  ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng TRUNG
Loại hình công ty : XUONG THUC PHAM
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
 N458 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : NU, TUOI DUOI 35,CO KN MATXA
 Lương cơ bản: S$1800(BAO DAM THAP NHAT)+THUONG
Trợ cấp:  KO CO
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng TRUNG, hoac anh
Loại hình công ty : TIEM MATXAT
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N460 “Loại thẻ làm việc: EP
Vị trí làm việc : nu, tuoi tu 28-36, co kn lam phuc vu o nha hang, lam phuc vu o nha hang an Han Quoc, ghi order, giup khach nuong thit, va lam cac viec trong nha hang
 Lương cơ bản: S$1300-1500(tuy theo nang luc); co luong thang 13, neu di lam du ca nam ko nghi thi duoc thuong them 300 do
Trợ cấp:  bao an
Thời gian làm việc: 10h/ ngày
Số ngày nghỉ :  4 ngày/tháng, co 7 ngay phep nam
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang do uong Han Quoc
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N461 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nu, 35 tuoi tro xuong, lam tap vu kiem phuc vu nha hang
 Lương cơ bản: S$1200-1300 (tuy nang luc, thai do lam viec)
Trợ cấp:  bao 1 bua an
Thời gian làm việc: 10h/ ngày(10:30am-3:00pm,5:00pm-10:30pm)
Số ngày nghỉ :  4ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an Trung
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
 M471
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU BAN HANG QUAN AO DUOI 40
 Lương cơ bản:1200 + DOANH THU 25000: 1%. DOANH THU 35000: 2%;HOA HONG HANG THANG TU 250-350 DO
HO TRO : 200 O
Thời gian làm việc: 11H SANG – 9H30 TOI
Số ngày nghỉ :4
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : SHOWROOM
Yêu cầu khác: UU TIEN CO KINH NGHIEM BAN HANG TAI SING
 N462 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam, tuoi duoi 38, ldpt lam viec o nong trai, nuoi cho
 Lương cơ bản: S$1000
Trợ cấp:  bao o, co the nau an o nong trai
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ :1  ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nong truong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N468 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nu, ban hang quan ao, tuoi duoi 40, uu tien co kn ban hang
 Lương cơ bản: S$1200+ thuong (25k duoc 1%, 35k duoc 2%)
Trợ cấp:  200 o
Thời gian làm việc: 11AM-10PM
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng TRUNG
Loại hình công ty : cua hang quan ao
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
Mã đơn (代码) T827
Loại visa(工作准证类型): SP
Công việc (职位): nam  thao tác máy  xưởng thực phẩm  (tạp vụ) dưới  30
Lương (底薪) SGD   : 900
Hỗ trợ ăn(吃补) :  bao ăn
Hỗ trợ ở(住补) :200
Số giờ làm việc/ngày(工作时间):   13
Số ngày nghỉ/tháng( 休息天):  2
Tăng ca/tỷ lệ tăng ca(加班率): phối hợp nếu có
Ngôn ngữ (语言):: Tiếng  trung
Công ty/chỗ làm(公司类型):
Yêu cầu khác( 备注): chăm chỉ , chịu khó , nghe lời . không biết có thể học
M473
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NAM PHUC VU KIEM RUA BAT
 Lương cơ bản: 1200, SAU 3 THANG XEM XET TANG LUONG
HO TRO : 200 O + BAO AN
Thời gian làm việc: 12
Số ngày nghỉ :4
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG DOC VIET
Loại hình công ty : NHA HANG
Yêu cầu khác: THAI DO TOT
M474
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NAM HOC VIEC PHA CA PHE TUOI 25-35
 Lương cơ bản: 1150
HO TRO : 200 O + BAO AN, AN DO AN TRONG QUAN
Thời gian làm việc: 12
Số ngày nghỉ :3 THANG DAU THANG NGHI 2 NGAY, SAU 3 THANG THANG NGHI 3 NGAY + NGAY NGHI LE BINH THUONG
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : NHA HANG
Yêu cầu khác: THU NGAN, PHA CA PHE, KHONG BIET LAM GI CHU SE DAY, CHAM CHI THAT THA
L631
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NỮ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TIẾNG ANH
 Lương cơ bản: 1400
Trợ cấp: 200 Ở
Thời gian làm việc: 8 (9-6)
Số ngày nghỉ : 6 NGÀY
làm thêm:  1.5
Ngôn ngữ: ANH
Loại hình công ty :
Yêu cầu khác:
Mã đơn (代码) T834
Loại visa(工作准证类型): SP
Công việc (职位): nam thợ hàn  kim loại dưới 30 tuổi
Lương (底薪) SGD   : 1000
Hỗ trợ ăn(吃补) :  tự túc
Hỗ trợ ở(住补) :bao ăn
Số giờ làm việc/ngày(工作时间): 10,5  8.30-6pm
Số ngày nghỉ/tháng( 休息天):  4
Tăng ca/tỷ lệ tăng ca(加班率): 1,5 phối hợp nếu có
N351 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam, tuoi tu 25-35, lam tap vu o tiem cafe
 Lương cơ bản: S$1000, sau 3 thang la S$1200
Trợ cấp:  bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : tùy theo yêu cầu chủ
Ngôn ngữ: tiếng Trung
Loại hình công ty : chuoi nha hang an uong
Mã đơn (代码) T836
Loại visa(工作准证类型): SP
Công việc (职位):4-5  massage dưới 35 tuổi
Lương (底薪) SGD   : 1800( lam khong duoc hoac hon 1800 thi chi nhan duo 1800), sau 3 thang tinh 15do/h
Hỗ trợ ăn(吃补) :  tự túc
Hỗ trợ ở(住补) :tự túc
Số giờ làm việc/ngày(工作时间): 13  3.00AM-4.00PM hoac 10.00am-11.00pm
Số ngày nghỉ/tháng( 休息天):  2
Tăng ca/tỷ lệ tăng ca(加班率): phối hợp nếu có
Ngôn ngữ (语言):: Tiếng trung.anh
Công ty/chỗ làm(公司类型):
Yêu cầu khác( 备注): chăm chỉ , chịu khó , nghe lời , có kinh nghiêm.

Công ty xuất khẩu lao động Singapore uy tín tại Hà Nội

Đia chỉ Mỹ Đình Cầu Giấy Hà Nội

CAM KẾT PHÍ RẺ VÀ XUẤT CẢNH SỚM (7-10 ngày)  NHẤT THỊ TRƯỜNG

Xem thêm thông tin :

Đơn hàng đi xuất khẩu lao động singapore mới nhất

Thủ tục, hồ sơ, chi phí đi xuất khẩu lao động tại Singapore

tuyen-xuat-khau-lao-dong-lam-viec-tai-singapore

Check Also

Tuyển 100 nam, nữ các ngành nghề làm việc tại Singapore lương tới 46tr tháng 2.2019

Tuyển 100 nam, nữ các ngành nghề làm việc tại Singapore lương tới 46tr tháng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *