Home » Tin tức xuất khẩu lao động (page 2)

Tin tức xuất khẩu lao động

Danh sách các công ty xuất khẩu lao động được cấp phép tuyển giúp việc gia định Đài Loan

Danh sách các công ty xuất khẩu lao động được cấp phép tuyển giúp việc gia định Đài Loan được cục quản lý lao động ngoài nước cấp phép .   DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÍ ĐIỂM CUNG ỨNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH SANG ĐÀI LOAN LÀM VIỆC (Danh sách cập nhật đến ngày 25/9/2015) Số TT Tên …

Read More »

Việc làm tại nước nào đang thu hút lao động nhất năm 2015?

Thị trường lao động nước ngoài năm 2015, cơ hội nào cho người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài năm 2015. Làm việc nước  nào thu nhập cao nhất ? Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2015 là 10.780 lao …

Read More »

Mục tiêu xuất khẩu lao động toàn quốc năm 2015 đã hoàn thành trước 3 tháng.

Mục tiêu xuất khẩu lao động toàn quốc năm 2015 đã hoàn thành trước 3 tháng. Mặc dù Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu cả năm 2015 đưa được 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng chỉ trong 9 tháng đầu năm, con số này đã lên tới 90.558 người. Theo số …

Read More »