Home » Đơn hàng đi Singapore » 40 đơn hàng xkld Singapore ngày 07.02.17 lương 20-36,8tr /tháng bay gấp

40 đơn hàng xkld Singapore ngày 07.02.17 lương 20-36,8tr /tháng bay gấp

Đơn hàng xkld Singapore ngày 07.02.2017 lương 20-36,8tr /tháng 

M686
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nam nu cua hang truong ban hang giay tuoi duoi 40, uu tien nguoi co kinh nghiem lam ben sing
LUONG:1800-2300 khi pv chu se quyet dinh, thu viec 3 thang
ho trợ: 0
Thời gian làm việc : can cu theo thoi gian lam viec cua tung cua hang, chu co 7 cua hang
Số ngày nghỉ: 4, nghi phep nam theo phap luat quy dinh
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: anh nghe noi doc viet
Loại hình công ty: cua hang giay
YÊU CẦU: quan ly 1 cua hang, kho cua cua hang, tinh toan tien von, quan ly nhan vien, va lam 1 so viec the do chu sap sep
N670 ” “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam hoac nu tuoi25-30, phuc vu, order mon, bung be mon an, don dep ban ghe, lam cac cv lien quan trong nha hang
Lương cơ bản: S$1500
Trợ cấp: bao an
Thời gian làm việc:14h/ngay.
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang thit noi tieng cua Sing
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”””
N671 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam hoac nu, tuoi duoi 35, lam tap vu
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 4ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : tang ca co dinh 2 ngay, moi ngay duoc 50 do
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
4700$
N672 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tap vu kiem nhan vien ban hang tap hoa, phu trach ban hang o cua hang, sap xep hang hoa, va lam cac cong viec lien quan den may tinh
Lương cơ bản: S$1400
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc:12 h/ ngày(8am-10pm)
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : tang ca co dinh 2h/ngay, 5do/1h tang ca
Ngôn ngữ: tiếng anh
Loại hình công ty : cua hang tap hoa
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
4700$
N670(1) “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tap vu, phu trach chay ban, don dep ve sinh, thu don coc dia, thai hoa qua….
Lương cơ bản: S$1000
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : chuoi nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
4700$
N667 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nu, tuoi duoi 35,lam viec o khu am thuc, cat rau, thai thit, don dep bat dia, phu bep
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o, bao an
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : khu am thuc
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
5200$
N666 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, 35t tro xuong, phuc vu nha hang lau
Lương cơ bản: S$1000, ngay nghi di lam dc tinh 50 do, tang ca 6do/h
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang lau
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
4700$
N665 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tap vu kiem phuc vu nha hang An Do
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: bao an, 150 o
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 1 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an An Do
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
4700$
N664 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, 35t tro xuong, lam ban hang quan ao
Lương cơ bản: S$1600
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc: 11am-10pm,
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh
Loại hình công ty : cua hang quan ao
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
5200$
N663 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam, tuoi duoi 35, nhan vien don dep ve sinh luu dong, hang tu di chuyen den cho lam viec , yc ko bi di ung voi cac chat tay rua
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o
Thời gian làm việc:11 h/ ngày
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh hoac trung
Loại hình công ty : cty ve sinh
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
4700$
N659 “Loại thẻ làm việc: EP
Vị trí làm việc : TRỢ LÍ QUÁN CÀ PHE ,NỮ, DƯỚI 35 TUỔI, CHỦ YẾU PHỤ TRÁCH BÁN CƠM, PHỤ VIỆC QUÁN CÀ PHÊ.
Lương cơ bản: S$1300
Trợ cấp: BAO AN O
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ :2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng TRUNG
Loại hình công ty : CHUOI NHA HANG AN UONG
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
5200$
N658 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : TẠP CÔNG XƯỞNG THỊT HEO, NAM ,TUỐI 26-35, CAO 170 TRỞ LÊN, CAO TO KHỎE
Lương cơ bản: S$1000
Trợ cấp: NHÀ Ở 200 SGD/THÁNG, BAO ĂN 3 BỮA
Thời gian làm việc:12 h/ ngày;TĂNG CA 5SGD/GIỜ
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng TRUNG
Loại hình công ty : XUONG THIT HEO
Yêu cầu khác: CHỦ YẾU PHỤ TRÁCH CÁC CÔNG VIỆC TẠP CÔNG TRONG XƯỞNG ( CẶT THỊT, LÊN XUỐNG HÀNG HÓA,DỌN DẸP VỆ SINH…), MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THỈNH THOẢNG PHẢI RA VÀO KHO LẠNH ( – 8-15 ĐỘ ) LẤY HÀNG, NHANH NHẸN HOẠT BÁT, CHỊU KHÓ, TINH THẦN TỰ GIÁC CAO…”
4700$
N657 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, 35t tro xuong, tap vu kiem phu bep
Lương cơ bản: S$1200
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
5200$
N654 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam 30-40t, tap vu o nha hang do nuong
Lương cơ bản: S$900; 2 nam sau dc thuong 2000 do
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : co tang ca, 1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang do nuong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
4700$
N651 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tuoi 35 tro xuong, cao 160, tap vu kiem phuc vu, thu ngan, don dep ve sinh thu don bat dia, biet pha cafe
Lương cơ bản: S$1200
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nah hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
5200$
N645 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc :nam tuoi duoi 35, thu don bat dia, tap vu
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o, bao an gio lam
Thời gian làm việc: 13 h/ngay(t2-6:6am-7:20pm; t7: 5h tan ca)
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
5200$
M698
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nam don ve sinh quan ca phe, hoc viec pha ca phe
LUONG:1100
hỗ trợ: 200 o + 180 an
Thời gian làm việc : 13 ca ngay
Số ngày nghỉ: 4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty:quan ca phe
YÊU CẦU: linh hoat nhanh nhen
4700$
M696
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nam nu phu bep kiem goi mon duoi 35 tuoi
LUONG:1100 + co dinh 2 ngay tang ca moi ngay dc 50 do
hỗ trợ: bao an, nam dc bao o, nữ 200 ở
Thời gian làm việc : 12 tieng
Số ngày nghỉ: 4 (2 ngay phai tang ca)
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung, anh 1 chut
Loại hình công ty:quan an
YÊU CẦU: od, len mon, sap xep ban, thu ngan, don bat dia
5200$
M695
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc : nu phuc vu quan ca phe
LUONG:1000
hỗ trợ: bao an o
Thời gian làm việc : 12 tieng
Số ngày nghỉ: 2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty:quan ca phe
YÊU CẦU: hinh thuc tot thai do tot, nhanh nhen phu trach don dep, chiu kho hoc hoi
4700$
M687
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nam nu don dep phuc vu khach san tuoi tu 21-28
LUONG:2000 + tip nhan vien duoc, thu viec 3 thang
ho trợ: 400 o
Thời gian làm việc : khoảng 10 tieng
Số ngày nghỉ: 4, nghi phep nam 7 ngay, phep om 14 ngay, om di kham phai co giay bac si
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: anh luu loat
Loại hình công ty: khach san
YÊU CẦU:don dep phong, nha ve sinh, thay cac do dung hang ngay trong nha ve sinh, chua tung di sinh, cung cap video don dep
M685
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nam tho moc
LUONG:1200 + tang ca = thu nhap trung binh 1500
hỗ trợ: 200 o hoac bao o
Thời gian làm việc : 9h sang – 6h toi
Số ngày nghỉ: 4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung/anh
Loại hình công ty: xuong moc
YÊU CẦU: co kn moc, biet lap dat cang tot, ko deo kinh
M683
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nam hoc viec may ghe da, thao lap ghe da o to
LUONG:900 + tang ca =1300 1400/ thang
hỗ trợ: bao o
Thời gian làm việc : 9h sang – 6h toi
Số ngày nghỉ: 4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty: xuong may ghe da
YÊU CẦU: ko yeu cau kinh nghiem
M691(2)
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nu ban hang quan ao
LUONG:1600
hỗ trợ: 0
Thời gian làm việc : 11
Số ngày nghỉ 2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: anh
Loại hình công ty: ban quan ao
YÊU CẦU: nhanh nhen hoat bat, co kinh nghiem ban hang
M659
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nu lam thit xien, rau xien
LUONG:900
HO TRO :bao an o
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty: nha hang thit xien
YÊU CẦU: biet xien thit va cac loai thuc an
M702
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nu van phong – admin duoi 35 tuoi
LUONG:1300-1500
hỗ trợ: 0
Thời gian làm việc : 8h sang – 6h chieu
Số ngày nghỉ: 6
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: anh
Loại hình công ty: van phong
YÊU CẦU: lam dc cac cong viec van phong
M701
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nu phuc vu kiem chu quan nha hang
LUONG:1350
hỗ trợ: an 150
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ: 4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: anh
Loại hình công ty:nha hang an, gan cong vien
YÊU CẦU: co kinh nghiem lam trong nha hang

Công ty xuất khẩu lao động Singapore uy tín tại Hà Nội

Đia chỉ Mỹ Đình Cầu Giấy Hà Nội

CAM KẾT PHÍ RẺ VÀ XUẤT CẢNH SỚM (7-10 ngày)  NHẤT THỊ TRƯỜNG

Gọi điện tư vấn đơn hàng bấm vào nút gọi để gặp cán bộ tư vấn Anh Hùng 0914.367.315

icon-call-now-1

Xem thêm thông tin :

Đơn hàng đi xuất khẩu lao động singapore mới nhất

Thủ tục, hồ sơ, chi phí đi xuất khẩu lao động tại Singapore

Check Also

Tuyển nam, nữ các ngành nghề làm việc tại Singapore lương tới 41tr tháng 1.2019

Tuyển nam, nữ các ngành nghề làm việc tại Singapore lương tới 41tr tháng 1.2019 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *