Home » Đơn hàng đi Singapore » Đơn hàng xuat khau lao dong singapore ngày 17.1.2017 lương 19-32,2tr

Đơn hàng xuat khau lao dong singapore ngày 17.1.2017 lương 19-32,2tr

Đơn hàng xuat khau lao dong singapore ngày 17.1.2017 lương 19-32,2tr

17.01.17

N655 “Loại thẻ làm việc: EP
Vị trí làm việc : nam, hoac nu, 26-38t, lam phuc vu nha hang
Lương cơ bản: S$1700; 3 thang sau neu lam tot tang len 1800
Trợ cấp: 200 O, BAO AN
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ :2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung, anh co ban
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N656 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam, hoc viec moc
Lương cơ bản: S$1000
Trợ cấp: bao o
Thời gian làm việc: 8.30am – 6.00pm
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : xuong moc
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N654 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam 30-40t, tap vu o nha hang do nuong
Lương cơ bản: S$900; 2 nam sau dx thuong 2000 do
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : co tang ca, 1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang do nuong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N653 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, 35t tro xuong, ban hang my pham, dung cu lam dep
Lương cơ bản: S$1400
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : cua hang my pham
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N652 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam, 35t tro xuong,cao 170, lam tap vu kiem phuc vu, thu ngan, don dep ve sinh, oder mon, pha cafe..va lam cac viec trong cua hang
Lương cơ bản: S$1200
Trợ cấp: bao o+uong cafe
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : chuoi nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N645 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc :nam tuoi duoi 35, thu don bat dia, tap vu
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o, bao an gio lam
Thời gian làm việc: 13 h/ngay(t2-6:6am-7:20pm; t7: 5h tan ca)
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N642 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu 35t tro xuong, thai cat hoa qua, co kn phu bep, neu trung tuyen phai hoc ten cac loai hoa qua bang tieng Anh
Lương cơ bản: S$1050
Trợ cấp: 200 o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : cua hang hoa qua
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N635 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam, tuoi duoi 38, tro ly kho hang, van chuyen hang hoa khoang 30kg tro lai
Lương cơ bản: S$1200; 3 thang sau lam tot duoc tang them 100 do
Trợ cấp: bao o
Thời gian làm việc: 8h-6h
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung, tieng anh don gian
Loại hình công ty : kho hang
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N656 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam, hoc viec moc
Lương cơ bản: S$1000
Trợ cấp: bao o
Thời gian làm việc: 8.30am – 6.00pm
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : xuong moc
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N654 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam 30-40t, tap vu o nha hang do nuong
Lương cơ bản: S$900; 2 nam sau dx thuong 2000 do
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : co tang ca, 1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang do nuong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N653 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, 35t tro xuong, ban hang my pham, dung cu lam dep
Lương cơ bản: S$1400
Trợ cấp: ko co
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : cua hang my pham
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N652 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam, 35t tro xuong,cao 170, lam tap vu kiem phuc vu, thu ngan, don dep ve sinh, oder mon, pha cafe..va lam cac viec trong cua hang
Lương cơ bản: S$1200
Trợ cấp: bao o+uong cafe
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : chuoi nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N645 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc :nam tuoi duoi 35, thu don bat dia, tap vu
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o, bao an gio lam
Thời gian làm việc: 13 h/ngay(t2-6:6am-7:20pm; t7: 5h tan ca)
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N642 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu 35t tro xuong, thai cat hoa qua, co kn phu bep, neu trung tuyen phai hoc ten cac loai hoa qua bang tieng Anh
Lương cơ bản: S$1050
Trợ cấp: 200 o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : cua hang hoa qua
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N635 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam, tuoi duoi 38, tro ly kho hang, van chuyen hang hoa khoang 30kg tro lai
Lương cơ bản: S$1200; 3 thang sau lam tot duoc tang them 100 do
Trợ cấp: bao o
Thời gian làm việc: 8h-6h
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung, tieng anh don gian
Loại hình công ty : kho hang
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

M674
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nam dau bep com suat
LUONG:1200 -1300
HO TRO: bao an o
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty: nha hang
YÊU CẦU: that tha chiu kho, nghe loi sap xep cua chu

M673
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nu nhan vien tap vu phu bep, thinh thoang di ra ngoai giao hang chi nhan sinh nam 1978 79 83 87 90 91 95 (nhap canh sau tet)
LUONG:1200 + moi lan di om kham ve duoc thanh toan 40 do. 1 nam ko qua 200 do + thang luong thu 13 + ngay nghi di lam dc tinh luong 1 ngay
HO TRO: 200 o + bao an chay
Thời gian làm việc : 12 tieng, nhung hang ngay thuong chi lam 8h sang – 5h chieu, nen hom nao qua tg nay chua den 12 tieng cung ko dc tinh tang ca
Số ngày nghỉ :4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty:nha hang trung uong
YÊU CẦU:sach se, ngoan ngoan nghe loi, ko hut thuoc uong ruou, hoa dong voi moi nguoiu

M671
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nu phuc vu
LUONG:1300 -1500
HO TRO: bao an
Thời gian làm việc : 12 tieng
Số ngày nghỉ :4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: anh
Loại hình công ty:nha hang
YÊU CẦU:nguoi o ben sing, uu tien biet them pha ca phe

M670
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nam phu bep
LUONG:1300 do/thang
HO TRO: bao an
Thời gian làm việc : 13 tieng
Số ngày nghỉ :4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung biet doc
Loại hình công ty:nha hang
YÊU CẦU:chiu dc vat va, that tha, uu tien co kn ben sing

M669
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nu day chuyen san xuat cty thuc pham
LUONG:1300 do/thang
HO TRO: bao an
Thời gian làm việc : 12 tieng, 7h toi – 7h sang
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty:thuc pham
YÊU CẦU:chiu dc vat va, nghe loi sap xep cua chu, ko tinh toan, xào rán 1 số đồ thực phẩm, hay tiếp xúc với các loại gia vị như ớt, hành tỏi …

M665
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nu phu bep 23 – 40 tuoi
LUONG:1200, sau 3 thang xem xet tang luong 100 do neu lam tot
HO TRO: 200 o + bao an gio lam
Thời gian làm việc : 12 tieng
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty: nha hang
YÊU CẦU:co kn phu bep, tieng trung luu loat, nhap canh phai hoc hoi them

M660
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nu cat got hoa qua chuoi cua hang ban hoa qua duoi 35 tuoiu
LUONG:1050 + ngay nghi le di lam duoc them tien ho tro
HO TRO :200
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ :4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty: chuoi cua hang ban hoa qua
YÊU CẦU: biet ten hoa qua bang tieng anh, tieng trung luu loat, tay chan nhanh nhen, co kn lam trong nha bep

M659
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nu lam thit xien, rau xien
LUONG:900
HO TRO :bao an o
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty: nha hang thit xien
YÊU CẦU: biet xien thit va cac loai thuc an

M656
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc:hoc viec pha ca phe nam duoi 35 tuoi
LUONG:1150, tu thang thu 4 co tien ho tro don dep bat dia 150 do
HO TRO :bao o + an do an trong quan
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ :3 thang dau thang nghi 2 ngay, tu thang thu 4 tro di thang nghi 3
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5ot
Ngôn ngữ:trung biet doc
Loại hình công ty: quanca phe
YÊU CẦU: chiu duoc vat va

M655
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc:namphu bep duoi 35 tuoi
LUONG:1300
HO TRO :bao o bao an 2 bua
Thời gian làm việc : 12, thu 7 lam 7 tieng
Số ngày nghỉ :4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5ot
Ngôn ngữ:anh doc viet
Loại hình công ty : nha hang tay
YÊU CẦU: biet thai thuc an, cao 1m 70m vi gia cao

Mã đơn (代码) T977
Loại visa(工作准证类型): SP
Công việc (职位): nữ phục vụ kiêm tạp vụ dưới 35 tuổi
Lương (底薪) SGD : 1000 sau 3 thang lam tot tang 100
Hỗ trợ ăn(吃补),Hỗ trợ ở(住补) :200+bao ăn giờ làm
Số giờ làm việc/ngày(工作时间): 13(9am-10 pm) co duoc nghi giua ca
Số ngày nghỉ/tháng( 休息天): 2
Tăng ca/tỷ lệ tăng ca(加班率): phối hợp nếu có
Ngôn ngữ (语言):: Tiếng trung +ưu tiên biết chút tiếng anh
Công ty/chỗ làm(公司类型):
Yêu cầu khác( 备注): chăm chỉ , chịu khó , nghe lời , nhận tiền, đóng gói cơm

Mã đơn (代码) T978
Loại visa(工作准证类型): SP
Công việc (职位): nam đầu bếp
Lương (底薪) SGD : 1100 sau thử việc làm tốt tăng 100
Hỗ trợ ăn(吃补),Hỗ trợ ở(住补) :bao ăn giờ làm+ 200 ở
Số giờ làm việc/ngày(工作时间): 13(9am-10pm ) có nghĩ giữa giờ nếu không có việc
Số ngày nghỉ/tháng( 休息天): 2
Tăng ca/tỷ lệ tăng ca(加班率): phối hợp nếu có
Ngôn ngữ (语言):: Tiếng trung
Công ty/chỗ làm(公司类型):
Yêu cầu khác( 备注): chăm chỉ , chịu khó , nghe lời ,có kinh nghiệm

Mã đơn (代码) T979
Loại visa(工作准证类型): SP
Công việc (职位): nam dọn dẹp dưới 35
Lương (底薪) SGD : 1100
Hỗ trợ ăn(吃补),Hỗ trợ ở(住补) :200
Số giờ làm việc/ngày(工作时间): 11
Số ngày nghỉ/tháng( 休息天): 4
Tăng ca/tỷ lệ tăng ca(加班率): phối hợp nếu có
Ngôn ngữ (语言):: Tiếng anh or trung
Công ty/chỗ làm(公司类型):
Yêu cầu khác( 备注): chăm chỉ , chịu khó , nghe lời , không dị ứng các chất tẩy, tự đến chỗ làm,mỗi ngày làm 1 nơi khác nhau,

Mã đơn (代码) T980
Loại visa(工作准证类型): SP
Công việc (职位): nam phụ bếp kiêm lao động phổ thông 23-28
Lương (底薪) SGD : 1000
Hỗ trợ ăn(吃补),Hỗ trợ ở(住补) :ăn+ở
Số giờ làm việc/ngày(工作时间): 12( 4:30am-4:30 pm
Số ngày nghỉ/tháng( 休息天): 2
Tăng ca/tỷ lệ tăng ca(加班率): phối hợp nếu có
Ngôn ngữ (语言):: Tiếng trung
Công ty/chỗ làm(公司类型):
Yêu cầu khác( 备注): chăm chỉ , chịu khó , nghe lời

Công ty xuất khẩu lao động Singapore uy tín tại Hà Nội

Đia chỉ Mỹ Đình Cầu Giấy Hà Nội

CAM KẾT PHÍ RẺ VÀ XUẤT CẢNH SỚM (7-10 ngày)  NHẤT THỊ TRƯỜNG

Xem thêm thông tin :

Đơn hàng đi xuất khẩu lao động singapore mới nhất

Thủ tục, hồ sơ, chi phí đi xuất khẩu lao động tại Singapore

tuyen tap vu xuat khau lao dong tai singapore

Check Also

Đơn hàng xkld singapore tuần 3 tháng 5 năm 2018 lương 20-22tr

Đơn hàng xuất khẩu lao động Singapore giữa tuần 3 tháng 5 năm 2018 lương 20-22tr j955 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *