Home » Đơn hàng đi Singapore » Đơn hàng xkld singapore ngày 26-10-2016 ( lương 19-38tr)

Đơn hàng xkld singapore ngày 26-10-2016 ( lương 19-38tr)

Đơn hàng xuat khau lao dong  singapore ngày 26-10-2016 ( lương 19-38tr)

L679
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : NAM PHA CAFFFE
 Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp:  200 Ở + BAO ĂN GIỜ LÀM
Thời gian làm việc: 12
Số ngày nghỉ :  2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : MỖI NGÀY OT KHOẢNG 2H, ĐƯỢC 300 ĐÔ.THÁNG
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty :  chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N454 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, phuc vu, kiem boi ban
 Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp:  200 o, bao an gio lam
Thời gian làm việc: 10am – 10pm
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng(do chu sap xep)
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
: M461
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NAM TAP VU XUONG THUC PHAM DUOI 30 TUOI
 Lương cơ bản: 900
Trợ cấp: 200 O _ BAO AN
Thời gian làm việc: 13 H
Số ngày nghỉ : 2NGÀY
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : XUONG THUC PHAM
Yêu cầu khác: CHIU DC VAT VA, LAM THEO SU SAP XEP CUA CHU
M457
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU THO LAM BANH MY, BANH NGOT TUOI DUOI 45
 Lương cơ bản: 1300
Trợ cấp: BAO O
Thời gian làm việc: 12
Số ngày nghỉ : 2 NGÀY
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : CUA HANG BANH
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM CO BAN
M456
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc:NU  THU NGAN CHUOI NHA HANG AN UONG ( TUOI TU 25-38)
 Lương cơ bản: 1300, SAU 3 THANG LA 1400
Trợ cấp: 0
Thời gian làm việc: 10 TIENG: 4:30 SANG – 4H CHIEU HOAC 1H30 CHIEU -1H SANG, GIƯA NGHI AN COM 2 LAN MÔI LAN 30P
Số ngày nghỉ : 2 NGÀY + 7 NGAY PHEP NAM + 14 NGAY PHEP OM, NEU KO NGHI PHEP NAM DUOC TINH TRA BANG TIEN
làm thêm:  THEO YEU CUA CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : NHA HANG
Yêu cầu khác: PHU TRACH THU NGAN, THINH THOANG HO TRO BAN CA PHE BAN DO UONG, TAY CHAN NHANH NHEN
 M454
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU PHUC VU NHA HANG DUOI 35 TUOI BIET DOC CHU HAN
 Lương cơ bản: 1100
Trợ cấp: BAO O _ 200 AN + CUNG CAP BUA AN SANG
Thời gian làm việc: 12 H
Số ngày nghỉ : 2NGÀY
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty : NHA HANG
Yêu cầu khác: BIET DOC CHU HAN, BAN DO UONG, CHAY BAN, THU DON BAT DIA, THINH THOANG RUA BAT
M451
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: DAU BEP MON VIET NAM
 Lương cơ bản: 1200
Trợ cấp: 200 O _ BAO AN
Thời gian làm việc: 12 H
Số ngày nghỉ : 2NGÀY
làm thêm:  THEO YEU CAU CUA CHU
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty :
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM, NHANH NHEN, TIENG TRUNG TOT
M448
Loại thẻ làm việc: EP
Vị trí làm việc: BAN HANG QUAN AO
 Lương cơ bản: 2000 + DOANH THU
Trợ cấp: 0
Thời gian làm việc:10H SANG – 10H TOI
Số ngày nghỉ : 4 NGÀY
làm thêm: 0
Ngôn ngữ: ANH
Loại hình công ty : SHOWROOM
Yêu cầu khác: CHAM CHI CHIU KHO, YEU CAU 4 NAM KINH NGHIEM
M445
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NAM THỢ CẮT NHOM KINH – CAN TUYEN 1 NGUOI
 Lương cơ bản: 1000, SAU 3 THANG NEU LAM TOT TANG LEN 1100 + TANG CA
Trợ cấp: 200
Thời gian làm việc: 12 TIENG
Số ngày nghỉ : 4 NGÀY
làm thêm:  1.5OT
Ngôn ngữ: TRUNG/ANH
Loại hình công ty :
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM
M440
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NAM THỢ CẮT NHOM KINH – CAN TUYEN 6 NGUOI
 Lương cơ bản: 1100 + TANG CA MOI THANG KHOANG 1300, NEU NHIEU VIEC CO THE KIEM DC 1400-1500
Trợ cấp: 200
Thời gian làm việc: 12 TIENG
Số ngày nghỉ : 4 NGÀY
làm thêm:  1.5OT
Ngôn ngữ: TRUNG/ANH
Loại hình công ty :
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM
M432(1)
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: CAT TOC
 Lương cơ bản:1400-1800 + HOA HONG (10% TRO LEN)
Trợ cấp: 0
Thời gian làm việc: 10 TIENG
Số ngày nghỉ : 4 NGÀY
làm thêm:  0
Ngôn ngữ: TIẾNG  TRUNG
Loại hình công ty : SALON
Yêu cầu khác: CO KINH NGHIEM 2 NAM TRO LEN, BIET GOI SAY CAT NHUOM, CUNG CAP ANH HOAC VIDEO SAN PHAM
M425
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: THO SUA XE
 Lương cơ bản: THU VIEC 3 THANG LA 1500, SAU THU VIEC 1700 -1800
Trợ cấp: 0
Thời gian làm việc: 8 TIENG
Số ngày nghỉ : 4
làm thêm: 1.5 ot, NHIỀU TĂNG CA
Ngôn ngữ: TIENG TRUNG
Loại hình công ty : GARA OTO
Yêu cầu khác: CÓ 3 NĂM KINH NGHIỆM, CHỦ YẾU SỬA XE DÙNG TRONG GIA ĐÌNH, THỈNH THOẢNG MỚI CÓ XE DIEZEN, BIẾT SỬA ĐỘNG CƠ, ĐIỀU HÒA, PHANH ĐĨA
M424
Loại thẻ làm việc: EP
Vị trí làm việc: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
 Lương cơ bản:1700, BIỂU HIỆN TỐT CÓ TĂNG LƯƠNG
Trợ cấp: 0
Thời gian làm việc: 8 TIENG
Số ngày nghỉ : 8 NGÀY
làm thêm: 0
Ngôn ngữ: TIENG ANH
Loại hình công ty : VĂN PHÒNG KẾ TOÁN
Yêu cầu khác: TIENG ANH LUU LOAT, PHỤ TRÁCH NHẬP SỐ LIỆU, SALE QUA ĐIỆN THOẠI, LIÊN HỆ KHÁCH HÀNG …
N450 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : 2 nam tap tu o xuong ca, co kn gia cong cac loai hai san nhu: giet mo ca, loc ca, danh vay…., co the lam o nhiet do thap (khoang 12-18 do); phai  quay clip giet mo ca
 Lương cơ bản: S$2200-2400
Trợ cấp:  ko co
Thời gian làm việc: 11h/ ngày
Số ngày nghỉ :  4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : co tang ca
Ngôn ngữ: tiếng trung, tieng anh don gian
Loại hình công ty : xuong hai san
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N451 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam, co kn lam banh my
 Lương cơ bản: S$1500
Trợ cấp:  bao o
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ :  2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : tiem banh
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N452 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nữ, bán hàng ở tiệm mỳ hải sản, có kn bán hàng, biết nấu ăn đơn giản
 Lương cơ bản: S$2200-2300(pv xem xét trình độ tiếng Anh quyết định), hàng năm đều có xét thưởng
Trợ cấp:  ko co
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ :  4ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh(nghe, nói, đọc, viết tốt), tiếng trung đơn giản
Loại hình công ty : nhà hàng mỳ hải sản
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N453 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, lam ban hang nuoc ep trai cay
 Lương cơ bản: S$1300 (pv se thuong luong)
Trợ cấp:  co the an do an o cua hang, hang thang chu cho 100 do tien an
Thời gian làm việc:10-12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng ANH
Loại hình công ty : cua hang nuoc ep trai cay
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N454 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, phuc vu, kiem boi ban
 Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp:  200 o, bao an gio lam
Thời gian làm việc: 10am – 10pm
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng(do chu sap xep)
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng anh
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N455 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam, tuổi dưới 30, làm tạp vụ trong xưởng sx cá, thỉnh thoảng cần vận chuyển hàng thì vận chuyển còn lại làm tạp vụ trong xưởng
 Lương cơ bản: S$900
Trợ cấp:  200 O, BAO AN
Thời gian làm việc: 13h/ ngày
Số ngày nghỉ :  ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng TRUNG
Loại hình công ty : XUONG THUC PHAM
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N431 “Loại..
 N439 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nu, tuoi duoi 30( già hơn 30 chút cũng đc), cao 160, ldpt o xuong gia cam (chi nhan ld Mien Bac), biet giet mo ga, so che ga, khong so mau va lam cac viec khac trong xuong
 Lương cơ bản: S$1000
Trợ cấp:  bao o
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ :  2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca :theo yc cua chu neu can
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : xuong gia cam
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
N441 “Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam, có kn cắm hoa cơ bản, tay chân linh hoạt, nhanh nhẹn, nhập hàng vào kho, chuyển hàng…
 Lương cơ bản: S$1300+tăng ca; làm tốt được thêm hoa hồng
Trợ cấp:  150-200 ở
Thời gian làm việc:t2-6:  9:00-18:00,t7: 9:00–15:00
Số ngày nghỉ :  ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : 1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : cửa hàng hoa
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

Công ty xuất khẩu lao động Singapore uy tín tại Hà Nội

Đia chỉ Mỹ Đình Cầu Giấy Hà Nội

CAM KẾT PHÍ RẺ VÀ XUẤT CẢNH SỚM (7-10 ngày)  NHẤT THỊ TRƯỜNG

Xem thêm thông tin :

Đơn hàng đi xuất khẩu lao động singapore mới nhất

Thủ tục, hồ sơ, chi phí đi xuất khẩu lao động tại Singapore

tuyen-nhan-vien-ban-quan-ao-lam-viec-tai-singapore

Check Also

50 đơn hàng Singapore mới nhất tháng 3.2019 thu nhập 28-45tr /tháng.Bao ăn ở.

50 đơn hàng xuất khẩu lao động Singapore mới nhất tháng 3.2019 thu nhập 28-45tr …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *