Home » Tag Archives: tỉnh Shizuoka

Tag Archives: tỉnh Shizuoka

Tuyển 18 nữ làm giặt là tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản, thi tuyển ngày 12-9-2016

Tuyển 18 nữ xuat khau lao dong nhat ban làm giặt là tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Nơi làm việc : Shizuoka Nhật Bản Công việc cụ thể : Giặt là Thời hạn làm việc : 1 năm Lương cơ bản 138,000 yên ( tương đương 30,42tr)chưa tính tăng ca Trợ cấp đào tạo tháng đầu 50,000 yên Bảo …

Read More »

Tuyển 02 nam làm vận hành máy dệt tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản, thi tuyển ngày 12-9-2016

Tuyển 02 nam xuat khau lao dong nhat ban làm vận hành máy dệt tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Nơi làm việc : Shizuoka Nhật Bản Công việc cụ thể : Vận hành máy dệt Thời hạn làm việc : 3 năm Lương cơ bản 126,000 yên ( tương đương 27,77tr) chưa tính tăng ca Trợ cấp …

Read More »

Tuyển 02 nữ làm đúc nhựa tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản, thi tuyển ngày 23-8-2016

Tuyển 02 nữ xuat khau lao dong nhat ban làm đúc nhựa tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Nơi làm việc:Shizuoka Nhật Bản Công việc cụ thể : đúc nhựa Thời hạn làm việc : 3 năm Lương cơ bản 144,320 yên ( tương đương 30,6tr) Trợ cấp đào tạo tháng đầu 50,000 yên Bảo hiểm Theo luật pháp Nhật Bản …

Read More »

Tuyển 02 nam làm phun sơn ô tô tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 11.7.2016

Tuyển 02 nam xuat khau lao dong nhat ban làm phun sơn ô tô tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Xí nghiệp tiếp nhận Công ty TKNK Nơi làm việc: Shizuoka Nhật Bản Công việc cụ thể : Phun sơn ô tô Thời hạn làm việc : 3 năm Lương cơ bản trên 140,000 yên ( tương đương 31tr) Trợ cấp đào …

Read More »

Tuyển 02 nam làm bảo dưỡng ô tô tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 11.7.2016

Tuyển 02 nam xuat khau lao dong nhat ban làm bảo dưỡng ô tô tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Xí nghiệp tiếp nhận Công ty KSJDS Nơi làm việc: Shizuoka Nhật Bản Công việc cụ thể : Bảo dưỡng ô tô Thời hạn làm việc : 3 năm Lương cơ bản trên 140,000 yên ( tương đương 31tr) …

Read More »

Tuyển 02 nam làm chế biến thủy sản tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 6.7.2016

Tuyển 2 nam  xuat khau lao dong nhat ban làm chế biến thủy sản tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Nơi làm việc: Shizuoka Nhật Bản Xí nghiệp tiếp nhật: Công ty CP SUISAN Công việc cụ thể : Chế biến thủy sản Thời hạn làm việc : 3 năm Lương cơ bản thực lĩnh …

Read More »

Tuyển 02 nam làm chế tạo đồ gia dụng tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 9.7.2016

Tuyển 02 nam xuat khau lao dong nhat ban làm chế tạo đồ gia dụng Shizuoka Nhật Bản I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Xí nghiệp tiếp nhận Công ty ISY Nơi làm việc: Shizuoka Nhật Bản Công việc cụ thể :Chế tạo đồ gia dụng Thời hạn làm việc : 3 năm Lương cơ bản trên 138,000 yên ( tương …

Read More »

Tuyển 03 nữ làm nhựa tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 6.7.2016

Tuyển 03 nữ xuat khau lao dong nhat ban làm nhựa tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Xí nghiệp tiếp nhận Công ty MGR Nơi làm việc: Shizuoka Nhật Bản Công việc cụ thể :Làm nhựa Thời hạn làm việc : 3 năm Lương cơ bản trên 138,000 yên ( tương đương 30,67tr) Trợ cấp đào tạo tháng …

Read More »

Tuyển 03 nam làm mộc xây dựng tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 17.6.2016

Tuyển 03 nam xuat khau lao dong nhat ban làm mộc xây dựng tại tỉnh Shizuoka  Nhật Bản I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Xí nghiệp tiếp nhận : Công ty Kokoro Nơi làm việc : Shizuoka Nhật Bản Công việc cụ thể : Mộc xây dựng Thời hạn làm việc : 3 năm Lương cơ bản 137,800 yên ( tương đương …

Read More »

Tuyển 02 nữ làm nông nghiệp tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 15.6.2016

Tuyển 02 nữ xuat khau lao dong nhat ban làm nông nghiệp tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC  Nơi làm việc :Shizuoka Nhật Bản Xý nghiệp tiếp nhận: Công ty SNE Công việc cụ thể : Trồng dâu tây Thời hạn làm việc : 3 năm Lương cơ bản 137,800 yên ( tương đương 28tr ) Trợ cấp …

Read More »