Home » Tin tức xuất khẩu lao động » Tháng 7 năm 2016 có bao nhiêu người đi xuất khẩu lao động?Thị trường nào đi nhiều nhất ?

Tháng 7 năm 2016 có bao nhiêu người đi xuất khẩu lao động?Thị trường nào đi nhiều nhất ?

Tháng 7 năm 2016 có bao nhiêu công dân việt nam đi xuất khẩu lao động?thị trường nào đi nhiều nhất ?

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2016 là 11.645 lao động (4.154 lao động nữ), gồm các thị trường: Xuất khẩu lao động Đài Loan: 6.040 lao động (2.027 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 3.533 lao động (1.737 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Hàn Quốc: 1.105 lao động (109 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Malaysia: 79 lao động (27 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Ả rập Xê út:269 lao động (206 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Macao: 11 lao động (30 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 65.776 lao động (23.946 lao động nữ), đạt 65,78% kế hoạch năm 2016 và bằng 95,99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 7 năm 2016 có bao nhiêu người đi xuất khẩu lao động

Check Also

Bất ngờ: 116 nghìn người đi XKLD trong10 tháng đầu năm 2018

Mười tháng đầu năm 2018, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *