Home » Tin tức xuất khẩu lao động » Tháng 7 năm 2016 có bao nhiêu người đi xuất khẩu lao động?Thị trường nào đi nhiều nhất ?

Tháng 7 năm 2016 có bao nhiêu người đi xuất khẩu lao động?Thị trường nào đi nhiều nhất ?

Tháng 7 năm 2016 có bao nhiêu công dân việt nam đi xuất khẩu lao động?thị trường nào đi nhiều nhất ?

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2016 là 11.645 lao động (4.154 lao động nữ), gồm các thị trường: Xuất khẩu lao động Đài Loan: 6.040 lao động (2.027 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Nhật Bản: 3.533 lao động (1.737 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Hàn Quốc: 1.105 lao động (109 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Malaysia: 79 lao động (27 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Ả rập Xê út:269 lao động (206 lao động nữ), Xuất khẩu lao động Macao: 11 lao động (30 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 65.776 lao động (23.946 lao động nữ), đạt 65,78% kế hoạch năm 2016 và bằng 95,99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 7 năm 2016 có bao nhiêu người đi xuất khẩu lao động

Check Also

Thành phố Nhật Bản mở kênh thông tin bằng tiếng Việt

Thành phố Kobe lập trang Facebook cung cấp cho người Việt Nam sống ở đây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *