Home » Đơn hàng đi Singapore » Tổng hợp các đơn hàng xkld Singapore làm việc trong nhà hàng tháng 2-2017

Tổng hợp các đơn hàng xkld Singapore làm việc trong nhà hàng tháng 2-2017

Tổng hợp các đơn hàng xkld Singapore làm việc trong nhà hàng tháng 2-2017

M694
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nam phu bep kiem tap vu
LUONG:1100
hỗ trợ: bao an + 200 o
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ 2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty: nha hang mon an vat Dai Loan
YÊU CẦU: nhanh nhen hoat bat, tieng trung luu loat, don dep trong nha hang, thu tien, chuan bi thuc pham, co kinh nghiem phu bep”

M680
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nam phu bep nha hang khoang 30 tuoi
LUONG:1100
hỗ trợ: bao ăn + 200 o
Thời gian làm việc : 12, luc ko có việc gì có thể nghỉ ngơi
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty: nhà hàng
YÊU CẦU: co kinh nghiem phu bep, phu trach rua thuc an, thai thuc an, don dep ve sinh, rua bat dia noi nieu, cham chi that tha, sau kho nhap canh hoc xao` các mon an”

M696
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nam nu phu beo kiem goi mon duoi 35 tuoi
LUONG:1100 + co dinh 2 ngay tang ca moi ngay dc 50 do
hỗ trợ: bao an, nam dc bao o
Thời gian làm việc : 12 tieng
Số ngày nghỉ: 4 (2 ngay phai tang ca)
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung, anh 1 chut

M688
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nam nu phuc vu quan tra 22-30 tuoi
LUONG:1500
hỗ trợ: bao an
Thời gian làm việc : 14 tieng
Số ngày nghỉ: 4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty:quan tra
YÊU CẦU: od, len mon, sap xep ban, hinh thuc totm thai do tot, nhanh nhen

M698
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nam don ve sinh quan ca phe, hoc viec pha ca phe
LUONG:1100
hỗ trợ: 200 o + 180 an
Thời gian làm việc : 13 ca ngay
Số ngày nghỉ: 4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty:quan ca phe
YÊU CẦU: linh hoat nhanh nhen

M696
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nam nu phu beo kiem goi mon duoi 35 tuoi
LUONG:1100 + co dinh 2 ngay tang ca moi ngay dc 50 do
hỗ trợ: bao an, nam dc bao o, nữ 200 ở
Thời gian làm việc : 12 tieng
Số ngày nghỉ: 4 (2 ngay phai tang ca)
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung, anh 1 chut
Loại hình công ty:quan an
YÊU CẦU: od, len mon, sap xep ban, thu ngan, don bat dia

M697
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nu phuc vu
LUONG:1300-1400
hỗ trợ: bao an + 200 o
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ: 2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: anh
Loại hình công ty:quan an
YÊU CẦU: doc duoc menu tieng anh, od mon, biet 1 chut it tieng trung

N670
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam hoac nu tuoi25-30, phuc vu, order mon, bung be mon an, don dep ban ghe, lam cac cv lien quan trong nha hang
Lương cơ bản: S$1500
Trợ cấp: bao an
Thời gian làm việc:14h/ngay.
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang thit noi tieng cua Sing
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”””

N671
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam hoac nu, tuoi duoi 35, lam tap vu
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 4ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : tang ca co dinh 2 ngay, moi ngay duoc 50 do
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N666
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, 35t tro xuong, phuc vu nha hang lau
Lương cơ bản: S$1000, ngay nghi di lam dc tinh 50 do, tang ca 6do/h
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang lau
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”
4700$

N665
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tap vu kiem phuc vu nha hang An Do
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: bao an, 150 o
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 1 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an An Do
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N659
Loại thẻ làm việc: EP
Vị trí làm việc : TRỢ LÍ QUÁN CÀ PHE ,NỮ, DƯỚI 35 TUỔI, CHỦ YẾU PHỤ TRÁCH BÁN CƠM, PHỤ VIỆC QUÁN CÀ PHÊ.
Lương cơ bản: S$1300
Trợ cấp: BAO AN O
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ :2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng TRUNG
Loại hình công ty : CHUOI NHA HANG AN UONG
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N657
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, 35t tro xuong, tap vu kiem phu bep
Lương cơ bản: S$1200
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N654
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : Nam 30-40t, tap vu o nha hang do nuong
Lương cơ bản: S$900; 2 nam sau dc thuong 2000 do
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : co tang ca, 1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang do nuong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N651
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tuoi 35 tro xuong, cao 160, tap vu kiem phuc vu, thu ngan, don dep ve sinh thu don bat dia, biet pha cafe
Lương cơ bản: S$1200
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nah hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N645
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc :nam tuoi duoi 35, thu don bat dia, tap vu
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o, bao an gio lam
Thời gian làm việc: 13 h/ngay(t2-6:6am-7:20pm; t7: 5h tan ca)
Số ngày nghỉ :4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

M698
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nam don ve sinh quan ca phe, hoc viec pha ca phe
LUONG:1100
hỗ trợ: 200 o + 180 an
Thời gian làm việc : 13 ca ngay
Số ngày nghỉ: 4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty:quan ca phe
YÊU CẦU: linh hoat nhanh nhen

M696
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nam nu phu bep kiem goi mon duoi 35 tuoi
LUONG:1100 + co dinh 2 ngay tang ca moi ngay dc 50 do
hỗ trợ: bao an, nam dc bao o, nữ 200 ở
Thời gian làm việc : 12 tieng
Số ngày nghỉ: 4 (2 ngay phai tang ca)
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung, anh 1 chut
Loại hình công ty:quan an
YÊU CẦU: od, len mon, sap xep ban, thu ngan, don bat dia

M695
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc : nu phuc vu quan ca phe
LUONG:1000
hỗ trợ: bao an o
Thời gian làm việc : 12 tieng
Số ngày nghỉ: 2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty:quan ca phe
YÊU CẦU: hinh thuc tot thai do tot, nhanh nhen phu trach don dep, chiu kho hoc hoi

M701
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc :nu phuc vu kiem chu quan nha hang
LUONG:1350
hỗ trợ: an 150
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ: 4
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: anh
Loại hình công ty:nha hang an, gan cong vien
YÊU CẦU: co kinh nghiem lam trong nha hang

N686
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: nam, tuoi khoang 30, co kn dau bep, quay clip xao nau
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o, bao an
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ

N654
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tap vu o nha hang do nuong, xien thit….
Lương cơ bản: S$900
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : co tang ca, 1.5OT
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang do nuong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”.

M709
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nu nhan vien pha ca phe duoi 35 tuoi ( co the nhan hoc viec)
LUONG:1100-1200 can cu vao kinh nghiem
Hỗ trợ: bao o, bao an gio lam
Thời gian làm việc :12 tieng
Số ngày nghỉ: 2
Làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU.1.5 ot
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty: quan ca phe
YÊU CẦU: uu tien ld o sing, tay chan nhanh nhen, don ve sinh, cham chi chiu kho, chu nhieu cua hang tai sing

N682
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tuoi duoi 40, phuc vu nha hang an uong, co kn lam phuc vu
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 O, BAO AN
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng TRUNG
Loại hình công ty : NHA HANG AN UONG
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”.

N691
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tuoi duoi 35, phuc vu nha hang (CO KN LAM PHUC VU O NHA HANG)
Lương cơ bản: S$1200
Trợ cấp: bao an o
Thời gian làm việc: 10:30-2:30 5:00-11:00
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng, lam du nam co 7 ngay phep nam
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

M724
Loại thẻ làm việc:sp
Vị trí làm việc: nu phuc vu nha hang
LUONG: 1100
hỗ trợ: bao an o
Thời gian làm việc : 12
Số ngày nghỉ: 2
làm thêm: theo yeu cau cua chu
Ngôn ngữ:anh
Loại hình công ty: nha hang
YÊU CẦU: od mon, don dep bat dia, rua bat dia, dọn vệ sinh

N690
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tuoi duoi 30, phuc vu o cang tin truong hoc, trung tuyen se duoc day lam mot so loai banh, do diem tam
Lương cơ bản: S$1000
Trợ cấp: 200 o, bao an (do an cua cua hang ban)
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : cang tin truong hoc
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N688
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nu, tap vu quan cafe, rua coc, thu ngan, pha tra, don dep ve sinh quan….
Lương cơ bản: S$1100, lam tot se dc tang luong
Trợ cấp: bao o hoac 200 o, bao an 2 bua
Thời gian làm việc:12 h/ ngày
Số ngày nghỉ : 4 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : chuoi nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N687
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam, co kn dau bep
Lương cơ bản: S$1300
Trợ cấp: bao an
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2 ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

N686
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc : nam, tuoi khoang 30, co kn dau bep, quay clip xao nau
Lương cơ bản: S$1100
Trợ cấp: 200 o, bao an
Thời gian làm việc: 12h/ ngày
Số ngày nghỉ : 2ngày/tháng
Tỷ lệ tăng ca : theo yc của chủ nếu cần
Ngôn ngữ: tiếng trung
Loại hình công ty : nha hang an uong
Yêu cầu khác: chịu được vất vả, chịu khó làm việc, và phải làm theo sự sắp xếp của chủ”

Công ty xuất khẩu lao động Singapore uy tín tại Hà Nội

Đia chỉ Mỹ Đình Cầu Giấy Hà Nội

CAM KẾT PHÍ RẺ VÀ XUẤT CẢNH SỚM (7-10 ngày)  NHẤT THỊ TRƯỜNG

Gọi điện tư vấn đơn hàng bấm vào nút gọi để gặp cán bộ tư vấn Anh Hùng 0914.367.315

icon-call-now-1

Xem thêm thông tin :

Đơn hàng đi xuất khẩu lao động singapore mới nhất

Thủ tục, hồ sơ, chi phí đi xuất khẩu lao động tại Singapore

Check Also

50 đơn hàng Singapore mới nhất tháng 3.2019 thu nhập 28-45tr /tháng.Bao ăn ở.

50 đơn hàng xuất khẩu lao động Singapore mới nhất tháng 3.2019 thu nhập 28-45tr …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *