Home » Xuất khẩu lao động Úc » Cơ hội làm việc kết hợp nghỉ ngơi tại Úc ( australia) trong 1 năm

Cơ hội làm việc kết hợp nghỉ ngơi tại Úc ( australia) trong 1 năm

Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Úc

1. Mục tiêu hướng tới và lợi ích mang lại cho Việt Nam

Mục tiêu của Chương trình là tạo điều kiện cho thanh niên hai nước giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diên giữa hai bên. Đối với công dân Việt Nam tham gia chương trình này có thể học tập từ phía Australia về kinh nghiệm làm việc, cách thức sản xuất kinh doanh, quản trị nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ trong thời gian cư trú tại Australia. Sau khi về nước, thanh niên Việt Nam có thể vận dụng kinh nghiệm, kiến thức đã tích lũy được vào hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh với chất lượng và hiệu quả hơn.

2. Nội dung cơ bản của Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ

Theo quy định của Thỏa thuận, hàng năm mỗi Bên sẽ cấp tối đa 200 thị thực cho công dân của Bên kia và cho phép họ lưu trú trên lãnh thổ nước mình với thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày nhập cảnh lần đầu tiên. Người mang thị thực Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ được phép sử dụng thị thực này để xuất cảnh và nhập cảnh nhiều lần lãnh thổ Bên tiếp nhận trong thời gian lưu trú nói trên. Người mang thị thực này phải chấp hành pháp luật, quy định của Bên tiếp nhận và không được làm những công việc trái với mục đích nhập cảnh, không được làm việc toàn bộ mười hai (12) tháng trong kỳ nghỉ. Mục đích chủ yếu của việc lưu trú theo loại thị thực này là đi nghỉ nhưng tìm được việc làm; không được làm việc cho một (1) chủ sử dụng lao động quá sáu (6) tháng và không được tham gia khóa học tập hoặc đào tạo có thời hạn quá bốn (4) tháng. Công dân của mỗi Bên không được phép tiếp tục lưu trú tại Bên tiếp nhận sau thời hạn lưu trú mười hai (12) tháng.

Công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ phải đáp ứng một số điều kiện về sức khỏe, khả năng tài chính, trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ, nhân thân và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu.

Theo quy định của Chính phủ Úc, công dân Việt Nam cũng như công dân các quốc gia khác đã ký Thỏa thuận hợp tác với Úc trong chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể để được cấp visa sang Úc làm việc theo chương trình này.
Những điều kiện này bao gồm:

– Có nguyện vọng làm việc kết hợp kỳ nghỉ ở Úc trong thời hạn 01 năm;

– Trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi;

– Có hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

– Có năng lực tài chính đủ để trang trải cho các chi phí của bản thân trong thời gian làm việc kết hợp kỳ nghỉ tại Úc (khoảng 5.000 Đô la Úc); khoảng 85 triệu đồng.

– Không có con cái ở cùng trong thời gian làm việc kết hợp kỳ nghỉ tại Úc.

3. Về triển khai Thỏa thuận

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua nội dung Thỏa thuận tại phiên họp thứ 45 vừa qua. Để Thỏa thuận chính thức có hiệu lực, hai bên đang hoàn tất các thủ tục nội bộ về hướng dẫn đối tượng, quy trình và thủ tục để thông báo cho nhau triển khai thực hiện Thỏa thuận.

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan được Chính phủ giao triển khai thực hiện Thỏa thuận đang phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện.

Thông tin sẽ cập nhập thêm khi có quyết định tuyển dụng chính thức

Nếu bạn quan tâm vui lòng bấm nút đăng ký để nhận thông tin Miễn phí  chính thức từ bộ lao động về chương trình này .

Đăng ký tham gia chương trình làm việc kết hợp nghỉ tại Úc 

Nguồn : cục quản lý lao động ngoài nước

Cơ hội làm việc kết hợp nghỉ ngơi tại Úc ( australia)

Check Also

CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ AUSTRALIA

CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ AUSTRALIA ( xuat khau lao dong uc mien …

2 comments

  1. Em muốn đi làm ở Úc, và em cần được tư vấn ạ, sdt 0928190790

  2. Chi em you Chi phi lam Thu tuc Bao nhieu. Hoc van can nhung gi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *