Home » Đơn hàng tuyển tu nghiệp sinh Nhật Bản năm 2018 » Tổng hợp các đơn hàng xkld Nhật Bản tốt nhất tháng 7 năm 2017

Tổng hợp các đơn hàng xkld Nhật Bản tốt nhất tháng 7 năm 2017

Tổng hợp các đơn hàng xkld Nhật Bản tốt nhất tháng 7 năm 2017

1. Tuyển 12 nữ làm chế biến cơm hộp tại tỉnh Miyazaki Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Miyazaki Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến cơm hộp
• Số lượng tuyển: 12 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 30 nữ
• Tuổi: 19-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được.
– Thị lực 8/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 130,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92,000Yên /Tháng ( tương đương 18,62tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: đầu tháng 7
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

2. Tuyển 04 nam làm gia công cơ khí tại Fukushima và Shinagawa Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Fukushima và Shinagawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Gia công cơ khí, vận hành máy tiện
• Số lượng tuyển: 04 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nam
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Yêu cầu có kinh nghiệm làm tiện
– Thuận tay phải
– Thị lực 10/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, không hình xăm
• Tiền lương cơ bản: 125,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 95,000 Yên /Tháng ( tương đương 19,236tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 5/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 11/2017

3. Tuyển 06 nữ làm đóng gói và phân loại nấm tại tỉnh Nagano Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagano Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đóng gói và phân loại nấm
• Số lượng tuyển: 06 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 18 nữ
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải
– Thị lực 10/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn
• Tiền lương cơ bản: 135,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 95,000 Yên /Tháng ( tương đương 19,236tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 10/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

4. Tuyển 03 nam làm vận hành máy xây dựng tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hokkaido Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Lái máy ly, máy dầm
• Số lượng tuyển: 03 Nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nam
• Tuổi: 22-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được .
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Kinh nghiệm lái máy lu 3 năm trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được.
– Thị lực 6/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, nghiêm túc, nhẫn nại, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc
• Tiền lương cơ bản: 135,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20,24tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 11/07/2017.
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

5. Tuyển 02 nam làm xây trát tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hokkaido Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Xây Trát
• Số lượng tuyển: 2 Nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 20-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Ứng viên có kinh nghiệm xây trát thực tế
– Thuận tay phải tay trái đều được.
– Thị lực 6/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, nghiêm túc, nhẫn nại, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc.
• Tiền lương cơ bản: 135,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92,000Yên /Tháng ( tương đương 18,62tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 12/07/2017.
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

6. Tuyển 06 nam làm xây dựng tại tỉnh Nagoya Nhật Bản ( Đơn hàng tuyển lao động đi lại)
• Địa điểm làm việc: Nagoya Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Giàn giáo, Cốt Thép, Nội Thất Thạch Cao
• Số lượng tuyển: 06 Nam
• Tuổi: 22-30
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được .
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được.
– Thị lực 8/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, và chịu đựng được công việc vất vả.
• Tiền lương cơ bản: 169,997 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 121,899Yên /Tháng, sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 14/07/2017.
Xuất cảnh đầu tháng 10/2017

Tuyển 03 nam làm đào xới tại tỉnh Chiba Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Chiba Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đào xới
• Số lượng tuyển: 03 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nam
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
– Mắt 8/10, không mù màu, thuận tay phải, không hút thuốc, nhanh nhẹn, tiếng tốt, cao từ 1m68 nặng 65kg trở lên
• Tiền lương cơ bản: 149,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 96.000 Yên /Tháng ( tương đương 19,161tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 17/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 11/2017

7. Tuyển 12 nữ làm vận hành máy sợi tại tỉnh Nagano Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagano Nhật Bản
• Công việc cụ thể: thao tác máy kéo sợi nén, chỗ nào đứt chỉ thì nối lại
• Số lượng tuyển: 12 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 35 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sợi, ưu tiên có kinh nghiệm dệt (dệt len, dệt vải, dệt lụa)
– Thuận tay phải
– Thị lực 10/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao
• Tiền lương cơ bản: 156,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 121.819 Yên /Tháng ( tương đương 24,662tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 18/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

8. Tuyển 09 nữ làm phân loại và kiểm tra sản phẩm cơ khí tại tỉnh Gifu Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Gifu Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Kiểm tra và phân loại sản phẩm cơ khí
• Số lượng tuyển: 09 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nữ
• Tuổi: 20-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 2 trở lên.
– Mắt 8/10, không mù màu, không hút thuốc, nhanh nhẹn, tiếng tốt.
• Tiền lương cơ bản: 135,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 98.000 Yên /Tháng ( tương đương 19,561tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 18/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

9. Tuyển 2 nam làm gia công cơ khí tại Tokyo Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Tokyo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Gia công cơ khí
• Số lượng tuyển: 2 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 22-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải
– Thị lực 10/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, biết tiếng nhật, chiều cao 165cm trở lên, không nhận TTS Nghệ An và Hà Tĩnh
• Tiền lương cơ bản: 156,576 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 94,062Yên /Tháng ( tương đương 19,04tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 19/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 31/10/2017

10. Tuyển 03 nam làm đúc nhựa tại tỉnh Osaka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Osaka
• Công việc cụ thể: Đúc nhựa
• Số lượng tuyển: 03 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nam
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải
– Thị lực 8/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, không hình xăm
• Tiền lương cơ bản: 141.960 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 98.777 Yên /Tháng ( tương đương 19,715tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 20/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

11. Tuyển 24 nam làm đóng gói công nghiệp tại tỉnh Nigata Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nigata Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đóng gói công nghiệp
• Số lượng tuyển: 24 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 35 nam
• Tuổi: 20-29 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
– Mắt 8/10, không mù màu, không hút thuốc, nhanh nhẹn, tiếng tốt, cao từ 1m66 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 133,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92.000 Yên /Tháng ( tương đương 18,363tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 31/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

Xem chi tiết các đơn hàng theo từng nghành nghề đi xkld nhat ban :
Đơn hàng thực phẩm,Đơn hàng xây dựng ,Đơn hàng cơ khí,Đơn hàng nông nghiệp  ,Đơn hàng điện tử ,Đơn hàng may ,Đơn hàng lao động phổ thông 

Chú ý:  Những đơn hàng của chúng tôi chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn các bạn muốn nhận đơn hàng mới nhất , đăng ký công việc , khu vực theo ý các bạn đăng ký theo mẫu sau để có đơn hàng phù hợp chúng tôi sẽ báo cho các bạn qua điện thoại ,sms, zalo,fb  :  https://goo.gl/fY2124

Để biết thêm chi tiết về các đơn hàng xuat khau lao dong nhat ban thi tuyển tháng 6/2017 .

Gọi điện tư vấn đơn hàng bấm vào nút Gọi Ngay để gặp Tổng đài tư vấn  0914.367.315

Công ty cổ phần nhân lực quốc tế & thương mại Sông Hồng

Địa chỉ: Tầng 2 Tháp A Tòa Golden Palace Đường Mễ Trì Mỹ Đình Hà Nội ( cách bx mỹ đình 2,5km)

Bấm vào xem bản đồ cty    

Bấm like fanpage và đăng ký nhận thông báo từ fanpage chính thức của công ty : https://www.facebook.com/congtyxuatkhaulaodongnhatbanuytinso1

Những chuyên mục được tu nghiệp sinh quan tâm:

Check Also

Các đơn hàng XKLD Nhật Bản tháng 1 năm 2018 tốt nhất, xuất cảnh sớm

Tổng hợp các đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản  tháng 1 năm 2018, đơn hàng …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *