Home » Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản năm 2019 » Tổng hợp các đơn hàng xkld Nhật Bản tốt nhất tháng 7 năm 2017

Tổng hợp các đơn hàng xkld Nhật Bản tốt nhất tháng 7 năm 2017

Tổng hợp các đơn hàng xkld Nhật Bản tốt nhất tháng 7 năm 2017

1. Tuyển 12 nữ làm chế biến cơm hộp tại tỉnh Miyazaki Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Miyazaki Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến cơm hộp
• Số lượng tuyển: 12 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 30 nữ
• Tuổi: 19-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được.
– Thị lực 8/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, không xăm mình
• Tiền lương cơ bản: 130,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92,000Yên /Tháng ( tương đương 18,62tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: đầu tháng 7
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

2. Tuyển 04 nam làm gia công cơ khí tại Fukushima và Shinagawa Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Fukushima và Shinagawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Gia công cơ khí, vận hành máy tiện
• Số lượng tuyển: 04 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nam
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Yêu cầu có kinh nghiệm làm tiện
– Thuận tay phải
– Thị lực 10/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, không hình xăm
• Tiền lương cơ bản: 125,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 95,000 Yên /Tháng ( tương đương 19,236tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 5/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 11/2017

3. Tuyển 06 nữ làm đóng gói và phân loại nấm tại tỉnh Nagano Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagano Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đóng gói và phân loại nấm
• Số lượng tuyển: 06 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 18 nữ
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải
– Thị lực 10/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn
• Tiền lương cơ bản: 135,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 95,000 Yên /Tháng ( tương đương 19,236tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 10/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

4. Tuyển 03 nam làm vận hành máy xây dựng tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hokkaido Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Lái máy ly, máy dầm
• Số lượng tuyển: 03 Nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nam
• Tuổi: 22-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được .
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Kinh nghiệm lái máy lu 3 năm trở lên
– Thuận tay phải tay trái đều được.
– Thị lực 6/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, nghiêm túc, nhẫn nại, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc
• Tiền lương cơ bản: 135,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 100,000Yên /Tháng ( tương đương 20,24tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 11/07/2017.
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

5. Tuyển 02 nam làm xây trát tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hokkaido Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Xây Trát
• Số lượng tuyển: 2 Nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 20-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Ứng viên có kinh nghiệm xây trát thực tế
– Thuận tay phải tay trái đều được.
– Thị lực 6/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, nghiêm túc, nhẫn nại, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc.
• Tiền lương cơ bản: 135,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92,000Yên /Tháng ( tương đương 18,62tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 12/07/2017.
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

6. Tuyển 06 nam làm xây dựng tại tỉnh Nagoya Nhật Bản ( Đơn hàng tuyển lao động đi lại)
• Địa điểm làm việc: Nagoya Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Giàn giáo, Cốt Thép, Nội Thất Thạch Cao
• Số lượng tuyển: 06 Nam
• Tuổi: 22-30
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được .
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải tay trái đều được.
– Thị lực 8/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, và chịu đựng được công việc vất vả.
• Tiền lương cơ bản: 169,997 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 121,899Yên /Tháng, sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 14/07/2017.
Xuất cảnh đầu tháng 10/2017

Tuyển 03 nam làm đào xới tại tỉnh Chiba Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Chiba Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đào xới
• Số lượng tuyển: 03 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nam
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
– Mắt 8/10, không mù màu, thuận tay phải, không hút thuốc, nhanh nhẹn, tiếng tốt, cao từ 1m68 nặng 65kg trở lên
• Tiền lương cơ bản: 149,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 96.000 Yên /Tháng ( tương đương 19,161tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 17/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 11/2017

7. Tuyển 12 nữ làm vận hành máy sợi tại tỉnh Nagano Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nagano Nhật Bản
• Công việc cụ thể: thao tác máy kéo sợi nén, chỗ nào đứt chỉ thì nối lại
• Số lượng tuyển: 12 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 35 nữ
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy sợi, ưu tiên có kinh nghiệm dệt (dệt len, dệt vải, dệt lụa)
– Thuận tay phải
– Thị lực 10/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao
• Tiền lương cơ bản: 156,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 121.819 Yên /Tháng ( tương đương 24,662tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 18/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

8. Tuyển 09 nữ làm phân loại và kiểm tra sản phẩm cơ khí tại tỉnh Gifu Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Gifu Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Kiểm tra và phân loại sản phẩm cơ khí
• Số lượng tuyển: 09 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nữ
• Tuổi: 20-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 2 trở lên.
– Mắt 8/10, không mù màu, không hút thuốc, nhanh nhẹn, tiếng tốt.
• Tiền lương cơ bản: 135,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 98.000 Yên /Tháng ( tương đương 19,561tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 18/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 12/2017

9. Tuyển 2 nam làm gia công cơ khí tại Tokyo Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Tokyo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Gia công cơ khí
• Số lượng tuyển: 2 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 06 nam
• Tuổi: 22-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải
– Thị lực 10/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc cao, biết tiếng nhật, chiều cao 165cm trở lên, không nhận TTS Nghệ An và Hà Tĩnh
• Tiền lương cơ bản: 156,576 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 94,062Yên /Tháng ( tương đương 19,04tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 19/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 31/10/2017

10. Tuyển 03 nam làm đúc nhựa tại tỉnh Osaka Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Osaka
• Công việc cụ thể: Đúc nhựa
• Số lượng tuyển: 03 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 09 nam
• Tuổi: 18-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên.
– Thuận tay phải
– Thị lực 8/10 trở lên(Không mù màu )
– Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, không hình xăm
• Tiền lương cơ bản: 141.960 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 98.777 Yên /Tháng ( tương đương 19,715tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 20/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

11. Tuyển 24 nam làm đóng gói công nghiệp tại tỉnh Nigata Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Nigata Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đóng gói công nghiệp
• Số lượng tuyển: 24 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 35 nam
• Tuổi: 20-29 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
– Mắt 8/10, không mù màu, không hút thuốc, nhanh nhẹn, tiếng tốt, cao từ 1m66 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 133,000 Yên
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 92.000 Yên /Tháng ( tương đương 18,363tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp
Ngày thi tuyển: 31/07/2017
Xuất cảnh đầu tháng 1/2018

[su_note note_color=”#bdff66″]

CUỘC SỐNG THỰC TẾ CỦA THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT

Cuộc sống thực tế của thực tập sinh ngành nông nghiệp

Cuộc sống thực tế của thực tập sinh ngành cơ khí

Cuộc sống thực tế của thực tập sinh ngành xây dựng

Cuộc sống thực tế của thực tập sinh ngành may

Cuộc sống thực tế của thực tập sinh ngành thực phẩm

[/su_note]

Xem chi tiết các đơn hàng theo từng nghành nghề đi xkld nhat ban :
Đơn hàng thực phẩm,Đơn hàng xây dựng ,Đơn hàng cơ khí,Đơn hàng nông nghiệp  ,Đơn hàng điện tử ,Đơn hàng may ,Đơn hàng lao động phổ thông 

Chú ý:  Những đơn hàng của chúng tôi chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn các bạn muốn nhận đơn hàng mới nhất , đăng ký công việc , khu vực theo ý các bạn đăng ký theo mẫu sau để có đơn hàng phù hợp chúng tôi sẽ báo cho các bạn qua điện thoại ,sms, zalo,fb  :  https://goo.gl/fY2124

Để biết thêm chi tiết về các đơn hàng xuat khau lao dong nhat ban thi tuyển tháng 6/2017 .

[su_note note_color=”#66fffd”]

Gọi điện tư vấn đơn hàng bấm vào nút Gọi Ngay để gặp Tổng đài tư vấn  0914.367.315

icon-call-now-1

Công ty cổ phần nhân lực quốc tế & thương mại Sông Hồng

Địa chỉ: Tầng 2 Tháp A Tòa Golden Palace Đường Mễ Trì Mỹ Đình Hà Nội ( cách bx mỹ đình 2,5km)

Bấm vào xem bản đồ cty    

[/su_note]

Bấm like fanpage và đăng ký nhận thông báo từ fanpage chính thức của công ty : https://www.facebook.com/congtyxuatkhaulaodongnhatbanuytinso1

Những chuyên mục được tu nghiệp sinh quan tâm:

Check Also

Đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản mới nhất tháng 01. 2020

Danh sách đơn hàng tuyển lao đông đi xuất khẩu lao động Nhật Bản tốt nhất …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0914367315