Home » Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản năm 2018 » Các đơn hàng XKLD Nhật Bản tháng 1 năm 2018 tốt nhất, xuất cảnh sớm

Các đơn hàng XKLD Nhật Bản tháng 1 năm 2018 tốt nhất, xuất cảnh sớm

Tổng hợp các đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản  tháng 1 năm 2018, đơn hàng tốt nhất, xuất cảnh sớm

Tuyển 2 nam làm sơn nhà tại tỉnh Shiga Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Shiga Nhật Bản
• Công việc cụ thể: sơn nhà
• Số lượng tuyển: 2 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 4 nam
• Tuổi: 22-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp CĐ,ĐH( ưu tiên TTS ngành xây dựng về nước)
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 190,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 140,000Yên /Tháng ( tương đương 28,17tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 08/01/2018
Xuất cảnh tháng 4/2018

Tuyển 12 nữ làm đóng gọi tại tỉnh Osaka, Aichi, Hyogo Nhật Bản ( Đơn hàng 1 năm )
• Địa điểm làm việc: Osaka, Aichi, Hyogo (cùng 1 XN nhưng địa điểm làm việc khác nhau, XN sẽ tự quyết định phân chia các bạn)
• Công việc cụ thể: Đóng gói
• Số lượng tuyển: 12 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 27 nữ
• Tuổi: 19-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 180,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 160,000Yên /Tháng ( tương đương 32,1tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 11/01/2018
Xuất cảnh tháng 5/2018

Tuyển 24 nam làm hàn tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Hàn
• Số lượng tuyển: 24 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 60 nam
• Tuổi: 20-32 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 145,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 118,000Yên /Tháng ( tương đương 23,7tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 15/01/2018 và 19/1/2018
Xuất cảnh tháng 6/2018

Tuyển 27 nữ làm chế biến thủy sản tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hokkaido Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thủy sản
• Số lượng tuyển: 27 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 40 nữ
• Tuổi: 19-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Cao từ 1m50,THUẬN TAY PHẢI, không hút thuốc, thị lực tốt (nếu cận có cam kết mổ mắt)
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 137,021 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 104,772Yên /Tháng ( tương đương 21,1tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 24/1/2018
Xuất cảnh tháng 7/2018

Tuyển 09 nữ làm chế biến thủy sản tại tỉnh Kagawa Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Kagawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thủy sản
• Số lượng tuyển: 09 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nữ
• Tuổi: 20-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Cao từ 1m50,THUẬN TAY PHẢI, không hút thuốc, thị lực tốt (nếu cận có cam kết mổ mắt)
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 166.105 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 103,962Yên /Tháng ( tương đương 21,1tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 24/1/2018
Xuất cảnh tháng 7/2018

Tuyển 60 nữ làm cơm hộp trong xưởng tại tỉnh Hyogo Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hyogo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Làm cơm hộp trong xưởng
• Số lượng tuyển: 60 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 100 nữ
• Tuổi: 18-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– KHÔNG YÊU CẦU CHIỀU CAO CÂN NẶNG. CHẤP NHẬN CAM KẾT MỔ MẮT
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 170.000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 122,000Yên /Tháng ( tương đương 24,55tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 17/1/2018
Xuất cảnh tháng 9/2018

Tuyển 03 nữ làm may tấm lót sàn tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: May tấm lót sàn
• Số lượng tuyển: 03 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 16 nữ
• Tuổi: 19-34 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu, ưu tiên người có kinh nghiệm may
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 150,973 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 118,000Yên /Tháng ( tương đương 23,74tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 15/1/2018
Xuất cảnh tháng 4/2018

Tuyển 03 nam làm đúc nhựa tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đúc nhựa
• Số lượng tuyển: 03 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 15 nam
• Tuổi: 19-34 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 147,829 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 118,000Yên /Tháng ( tương đương 23,74tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 15/1/2018
Xuất cảnh tháng 4/2018

Tuyển 18 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Toyama Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Toyama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 18 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 24 nữ
• Tuổi: 18-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 142,284 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 109,000Yên /Tháng ( tương đương 21,93tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 25/1/2018
Xuất cảnh tháng 9/2018

Tuyển 18 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Toyama Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Toyama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 18 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 24 nữ
• Tuổi: 18-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 142,284 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 109,000Yên /Tháng ( tương đương 21,93tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 25/1/2018
Xuất cảnh tháng 9/2018

Tuyển 06 nam làm vận hành máy công trình tại tỉnh Tokyo Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Tokyo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Vận hành máy công trình
• Số lượng tuyển: 06 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 14 nam
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu, cao 160cm trở lên, sức khỏe tốt
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 142,284 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 222,000Yên /Tháng ( tương đương 36,2tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 28/1/2018
Xuất cảnh tháng 6/2018

Tuyển 09 nam làm cốp pha tại tỉnh Okinawa Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Okinawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Cốp pha
• Số lượng tuyển: 09 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 26 nam
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu, 165 cm trở lên, nặng 55kg trở lên, sức khỏe tốt, ưu tiên người có kinh nghiệm làm xây dựng
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 131,238 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 102,000Yên /Tháng ( tương đương 20,5tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 23/1/2018
Xuất cảnh tháng 6/2018

Xem chi tiết các đơn hàng theo từng nghành nghề đi xkld nhat ban :
Đơn hàng thực phẩm,Đơn hàng xây dựng ,Đơn hàng cơ khí,Đơn hàng nông nghiệp  ,Đơn hàng điện tử ,Đơn hàng may ,Đơn hàng lao động phổ thông 

Chú ý:  Những đơn hàng của chúng tôi chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn các bạn muốn nhận đơn hàng mới nhất , đăng ký công việc , khu vực theo ý các bạn đăng ký theo mẫu sau để có đơn hàng phù hợp chúng tôi sẽ báo cho các bạn qua điện thoại ,sms, zalo,fb  :  https://goo.gl/fY2124

Để biết thêm chi tiết về các đơn hàng xkld nhật bản  thi tuyển tháng 1/2018 .

 

Gọi điện tư vấn đơn hàng bấm vào nút Gọi Ngay để gặp Tổng đài tư vấn 0914.367.315

icon-call-now-1

Công ty cổ phần nhân lực quốc tế & thương mại Sông Hồng

Địa chỉ: Tầng 2 Tháp A Tòa Golden Palace Đường Mễ Trì Mỹ Đình Hà Nội ( cách bx mỹ đình 2,5km)

Bấm vào xem bản đồ cty

Bấm like fanpage và đăng ký nhận thông báo từ fanpage chính thức của công ty : https://www.facebook.com/congtyxuatkhaulaodongnhatbanuytinso1

Những chuyên mục được tu nghiệp sinh quan tâm:

Chú ý:  Những đơn hàng của chúng tôi chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn các bạn muốn nhận đơn hàng mới nhất , đăng ký công việc , khu vực theo ý các bạn đăng ký theo mẫu sau để có đơn hàng phù hợp chúng tôi sẽ báo cho các bạn qua điện thoại ,sms, zalo,fb  :  https://goo.gl/fY2124

Bấm like fanpage và đăng ký nhận thông báo từ fanpage chính thức của công ty : https://www.facebook.com/congtyxuatkhaulaodongnhatbanuytinso1

Check Also

Đơn hàng XKLD Nhật Bản tháng 1 năm 2019, lương cao, dễ trúng tuyển

Danh sách đơn hàng tuyển lao đông đi xuất khẩu lao động Nhật Bản tốt nhất tháng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *