Home » Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản năm 2019 » Các đơn hàng XKLD Nhật Bản tháng 1 năm 2018 tốt nhất, xuất cảnh sớm

Các đơn hàng XKLD Nhật Bản tháng 1 năm 2018 tốt nhất, xuất cảnh sớm

Tổng hợp các đơn hàng Xuất khẩu lao động Nhật Bản  tháng 1 năm 2018, đơn hàng tốt nhất, xuất cảnh sớm

Tuyển 2 nam làm sơn nhà tại tỉnh Shiga Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Shiga Nhật Bản
• Công việc cụ thể: sơn nhà
• Số lượng tuyển: 2 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 4 nam
• Tuổi: 22-35 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp CĐ,ĐH( ưu tiên TTS ngành xây dựng về nước)
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 190,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 140,000Yên /Tháng ( tương đương 28,17tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 08/01/2018
Xuất cảnh tháng 4/2018

Tuyển 12 nữ làm đóng gọi tại tỉnh Osaka, Aichi, Hyogo Nhật Bản ( Đơn hàng 1 năm )
• Địa điểm làm việc: Osaka, Aichi, Hyogo (cùng 1 XN nhưng địa điểm làm việc khác nhau, XN sẽ tự quyết định phân chia các bạn)
• Công việc cụ thể: Đóng gói
• Số lượng tuyển: 12 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 27 nữ
• Tuổi: 19-28 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 180,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 160,000Yên /Tháng ( tương đương 32,1tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 11/01/2018
Xuất cảnh tháng 5/2018

Tuyển 24 nam làm hàn tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Hàn
• Số lượng tuyển: 24 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 60 nam
• Tuổi: 20-32 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 145,000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 118,000Yên /Tháng ( tương đương 23,7tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 15/01/2018 và 19/1/2018
Xuất cảnh tháng 6/2018

Tuyển 27 nữ làm chế biến thủy sản tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hokkaido Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thủy sản
• Số lượng tuyển: 27 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 40 nữ
• Tuổi: 19-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Cao từ 1m50,THUẬN TAY PHẢI, không hút thuốc, thị lực tốt (nếu cận có cam kết mổ mắt)
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 137,021 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 104,772Yên /Tháng ( tương đương 21,1tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 24/1/2018
Xuất cảnh tháng 7/2018

Tuyển 09 nữ làm chế biến thủy sản tại tỉnh Kagawa Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Kagawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thủy sản
• Số lượng tuyển: 09 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 20 nữ
• Tuổi: 20-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Cao từ 1m50,THUẬN TAY PHẢI, không hút thuốc, thị lực tốt (nếu cận có cam kết mổ mắt)
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 166.105 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 103,962Yên /Tháng ( tương đương 21,1tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 24/1/2018
Xuất cảnh tháng 7/2018

Tuyển 60 nữ làm cơm hộp trong xưởng tại tỉnh Hyogo Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Hyogo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Làm cơm hộp trong xưởng
• Số lượng tuyển: 60 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 100 nữ
• Tuổi: 18-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– KHÔNG YÊU CẦU CHIỀU CAO CÂN NẶNG. CHẤP NHẬN CAM KẾT MỔ MẮT
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 170.000 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 122,000Yên /Tháng ( tương đương 24,55tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 17/1/2018
Xuất cảnh tháng 9/2018

Tuyển 03 nữ làm may tấm lót sàn tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: May tấm lót sàn
• Số lượng tuyển: 03 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 16 nữ
• Tuổi: 19-34 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu, ưu tiên người có kinh nghiệm may
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 150,973 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 118,000Yên /Tháng ( tương đương 23,74tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 15/1/2018
Xuất cảnh tháng 4/2018

Tuyển 03 nam làm đúc nhựa tại tỉnh Aichi Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Aichi Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Đúc nhựa
• Số lượng tuyển: 03 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 15 nam
• Tuổi: 19-34 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 147,829 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 118,000Yên /Tháng ( tương đương 23,74tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 15/1/2018
Xuất cảnh tháng 4/2018

Tuyển 18 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Toyama Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Toyama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 18 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 24 nữ
• Tuổi: 18-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 142,284 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 109,000Yên /Tháng ( tương đương 21,93tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 25/1/2018
Xuất cảnh tháng 9/2018

Tuyển 18 nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Toyama Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Toyama Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm
• Số lượng tuyển: 18 nữ
• Số lượng tham gia thi tuyển : 24 nữ
• Tuổi: 18-25 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 142,284 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 109,000Yên /Tháng ( tương đương 21,93tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 25/1/2018
Xuất cảnh tháng 9/2018

Tuyển 06 nam làm vận hành máy công trình tại tỉnh Tokyo Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Tokyo Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Vận hành máy công trình
• Số lượng tuyển: 06 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 14 nam
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu, cao 160cm trở lên, sức khỏe tốt
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 142,284 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 222,000Yên /Tháng ( tương đương 36,2tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 28/1/2018
Xuất cảnh tháng 6/2018

Tuyển 09 nam làm cốp pha tại tỉnh Okinawa Nhật Bản
• Địa điểm làm việc: Okinawa Nhật Bản
• Công việc cụ thể: Cốp pha
• Số lượng tuyển: 09 nam
• Số lượng tham gia thi tuyển : 26 nam
• Tuổi: 20-30 tuổi
• Yêu cầu:
– Tình trạng hôn nhân: đã kêt hôn hoặc chưa kết hôn đều được
– Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
– Yêu cầu: thuận tay phải, không mù màu, 165 cm trở lên, nặng 55kg trở lên, sức khỏe tốt, ưu tiên người có kinh nghiệm làm xây dựng
– Thị lực tốt: 8/10 trở lên
• Tiền lương cơ bản: 131,238 yên/tháng
•Tiền Thực lĩnh:Thực lĩnh khoảng 102,000Yên /Tháng ( tương đương 20,5tr ), sau khi trừ các chi phí
• Hình thức thi tuyển : Phỏng vấn trực tiếp và thi tay nghề
Ngày thi tuyển: 23/1/2018
Xuất cảnh tháng 6/2018

Xem chi tiết các đơn hàng theo từng nghành nghề đi xkld nhat ban :
Đơn hàng thực phẩm,Đơn hàng xây dựng ,Đơn hàng cơ khí,Đơn hàng nông nghiệp  ,Đơn hàng điện tử ,Đơn hàng may ,Đơn hàng lao động phổ thông 

Chú ý:  Những đơn hàng của chúng tôi chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn các bạn muốn nhận đơn hàng mới nhất , đăng ký công việc , khu vực theo ý các bạn đăng ký theo mẫu sau để có đơn hàng phù hợp chúng tôi sẽ báo cho các bạn qua điện thoại ,sms, zalo,fb  :  https://goo.gl/fY2124

Để biết thêm chi tiết về các đơn hàng xkld nhật bản  thi tuyển tháng 1/2018 .

 

Gọi điện tư vấn đơn hàng bấm vào nút Gọi Ngay để gặp Tổng đài tư vấn 0914.367.315

icon-call-now-1

Công ty cổ phần nhân lực quốc tế & thương mại Sông Hồng

Địa chỉ: Tầng 2 Tháp A Tòa Golden Palace Đường Mễ Trì Mỹ Đình Hà Nội ( cách bx mỹ đình 2,5km)

Bấm vào xem bản đồ cty

Bấm like fanpage và đăng ký nhận thông báo từ fanpage chính thức của công ty : https://www.facebook.com/congtyxuatkhaulaodongnhatbanuytinso1

Những chuyên mục được tu nghiệp sinh quan tâm:

Chú ý:  Những đơn hàng của chúng tôi chưa đáp ứng nhu cầu của các bạn các bạn muốn nhận đơn hàng mới nhất , đăng ký công việc , khu vực theo ý các bạn đăng ký theo mẫu sau để có đơn hàng phù hợp chúng tôi sẽ báo cho các bạn qua điện thoại ,sms, zalo,fb  :  https://goo.gl/fY2124

Bấm like fanpage và đăng ký nhận thông báo từ fanpage chính thức của công ty : https://www.facebook.com/congtyxuatkhaulaodongnhatbanuytinso1

Check Also

Đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản mới nhất tháng 01. 2020

Danh sách đơn hàng tuyển lao đông đi xuất khẩu lao động Nhật Bản tốt nhất …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0914367315